Biến đổi khí hậu và tai nạn thương tích cộng đồng tại một tỉnh ven biển, giai đoạn 2007-2011

Biến đổi khí hậu và tai nạn thương tích cộng đồng tại một tỉnh ven biển, giai đoạn 2007-2011
Tác giả: Nguyễn Bích Diệp, Doãn Ngọc Hải, Nguyễn Khắc Tấn, Lục Thanh Trà
Tóm tắt:
Nghiên cứu hồi cứu được tiến hành nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và tai nạn thương tích cộng đồng tại một tỉnh ven biển nằm trong vùng ảnh hưởng biến đổi khí hậu từ năm 2007 đến năm 2011. Kết quả cho thấy trong 5 năm, tỉnh đã hứng chịu 11 cơn bão, 4 đợt nắng nóng với tổng số 9 ngày, 22 đợt rét đậm, rét hại với tổng số ngày rét đậm, rét hại là 127 ngày. Các số liệu tai nạn thương tích và tử vong cho thấy số tai nạn thương tích và tỷ lệ tử vong do tất cả các nguyên nhân được ghi nhận trong những ngày có bão và rét đậm, rét hại trong 5 năm có xu hướng tăng lên. Trong những ngày này, tai nạn giao thông là nguyên nhân hàng đầu (chiếm 35,7 % và 63,4%), tai nạn thương tích xảy ra chủ yếu với nam giới (69,2% và 75,6%); nông dân thợ thủ công (53,8% và 46,3%) và ở lứa tuổi người lao động 15-60 tuổi (61,5% và 75,6%). Tỷ lệ tử vong do tất cả các nguyên nhân có xu hướng tăng lên từ 2-7,7% và từ 1-25,5% với tổng số ngày có bão từ 0-18 ngày và rét đậm, rét hại từ 12-51 ngày.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/