TỶ LỆ CHẤP NHẬN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TRÊN BỆNH NHÂN CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT DO THAI NGOÀI TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

TỶ LỆ CHẤP NHẬN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TRÊN BỆNH NHÂN CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT DO THAI NGOÀI TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
Duy Hoàng Minh Tâm Nguyễn 1, Minh Tuấn Võ 1,
Đặt vấn đề: Biết được tỷ lệ chấp nhận ngừa thai của bệnh nhân trước và sau khi phẫu thuật thai ngoài tử cung cũng như các mối liên quan để từ đó có thể đề xuất những chương trình tư vấn phù hợp cho từng loại đối tượng nhằm kéo giảm tỷ lệ thai ngoài tử cung và nâng cao sức khỏe sinh sản cho phụ nữ Việt Nam. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ chấp nhận áp dụng các biện pháp tránh thai trên bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật thai ngoài tử cung tại bệnh viện Hùng Vương và phân tích các yếu tố liên quan đến khả năng chấp nhận áp dụng tránh thai. Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 390 trường hợp bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật do thai ngoài tử cung tại bệnh viện Hùng Vương từ 11/2021 đến 05/2022, thu thập số liệu bằng phương pháp phỏng vấn có bộ câu hỏi cấu trúc. Kết quả: Tỷ lệ chấp nhận áp dụng BPTTHĐ của khách hàng sau phẫu thuật là 86.4% [KTC 95%:83-89.8], các yếu tố có liên quan đến chấp nhận tránh thai bao gồm: Tiền căn đã sử dụng biện pháp tránh thai làm tăng tỷ số chênh PR chấp nhận áp dụng các phương pháp tránh thai sau phẫu thuật lên 4.68 lần so với chưa từng sử dụng biện pháp tránh thai trước đây [PR*=4,68; KTC 95% 0.002-0.97] nhóm học vấn cấp 2 [PR*=23,26; KTC 95% 1.19-451.97], nhóm học vấn cấp 3 [PR*=19.39; KTC 95% 1.08- 346.87]. Kết luận: Cần thiết lập một buổi tư vấn kỹ lưỡng cho khách hàng trước khi xuất viện về sức khỏe sinh sản như các tác dụng phụ sau phẫu thuật thai ngoài tử cung, đặc biệt là yếu tố tinh thần. Cung cấp kiến thức đúng và đủ về các biện pháp tránh thai cho người bệnh, đặc biệt quan tâm đến nhóm khách hàng chưa có kinh nghiệm sử dụng, trình độ học vấn thấp.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.03021

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

Thực hiện tốt các biện pháp tránh thai hiện đại (BPTTHĐ) sẽ làm giảm tỷ lệ phát triển dân số trong  chiến  lược  phát  triển  đất  nước,  là  một trong  những  yếu  tố  cơ  bản  để  nâng  cao  chất lượng  cuộc  sống.  Trong  những  năm  vừa  qua, Chính phủ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng rất quan tâm đến lĩnh vực chăm sóc sức  khỏe  sinh  sản,  cung  cấp  các  phương  tiện tránh thai, phổ biến rộng rãi với nhiều hình thức và nội dung phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng có nhu cầu áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 1Thai  ngoài  tửcung  là  bệnh  lý  phụkhoa thường  gặp  chiếm  tỷlệ1 –2% các trường  hợp mang thai và hiện đang có xu hướng gia tăng, có thểđến  4%  trong  một  sốnghiên  cứu 2-5.  Thai ngoài  tửcung  có  thểvỡgây  xuất  huyết  nội đe dọa đến  tính  mạng  và ảnh hưởng đến tương lai sinh  sản  sau  này  của  bệnh  nhân.  Thai  ngoài  tửcung có xu hướng gia tăng gần đây, đặc  biệt là sau thất bại của các biện  pháp ngừa thai có thểlà dấu hiệu chỉbáo cho việc sửdụng chưa được hiệu quảhoặc chưa tiếp cận đúng mức các biện pháp  ngừa  thai  hiện đại 6. Do đó, phụnữtrong lứa  tuổi  sinh  sản  rất  cần được  quan  tâm  nhiều hơn đến công tác tư vấn và hướng dẫn các biện pháp  tránh  thai  hiện đại.  Ngoài  ra,  sau  khi  mắc phải  tình  trạng  thai  ngoài  tửcung  sẽdẫn đến tình  trạng  stress  cho  bệnh nhân, đồng  thời  xuất hiện  những băn khoăn vềvấn đềsức  khỏe  gây ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của người bệnh. Do đó việc  phòng  tránh  mang  thai  lại  ngay  và phòng  tránh như thếnào cũng là mối  quan  tâm hàng đầu của đa sốbệnh nhân. Với  mục đích đánh giá và khảo  sát  vềtình trạng ngừa thai  của bệnh nhân trước  và sau khi phẫu thuật thai ngoài tửcung cũng như đánh giá sựhiểu  biết  của  từng  loại đối tượng  trong  lứa tuổi sinh sản vềcác biện pháp tránh thai hiện đại đểtừđó có thểđềxuất  những chương trình tư vấn  phù  hợp  cho  từng  loại đối tượng cũng như đẩy  mạnh  công  tác  tuyên  truyền  các  biện  pháp tránh  thai  hiện  đại  nhằm  kéo  giảm  tỷlệthai ngoài  tửcung đểnâng  cao  sức  khỏe  sinh  sản cho phụnữViệt Nam, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này với câu hỏi nghiên cứu: Tỷlệchấp nhận áp dụng các biện pháp tránh thai ởphụnữcó chỉđịnh  phẫu  thuật  do  thai  ngoài  tửcung  tại  bệnh viện Hùng Vương là bao nhiêu?

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/