CÁC CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER MÔ TIM THAI TRONG BA THÁNG CUỐI CỦA THAI KỲ BÌNH THƯỜNG

CÁC CHỈ SỐ SIÊU ÂM DOPPLER MÔ TIM THAI TRONG BA THÁNG CUỐI CỦA THAI KỲ BÌNH THƯỜNG
Bùi Thị Trúc My1, Hà Tố Nguyên2, Lê Minh Khôi3
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Siêu âm Doppler mô tim thai có khả năng đánh giá rối loạn chức năng tim thai, tuy nhiên kỹ thuật này chưa được nghiên cứu nhiều ở người Việt Nam.

Mục tiêu: Khảo sát các chỉ số siêu âm Doppler mô tim thai ở tuổi thai từ 28 đến 41 tuần của thai kỳ bình thường.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu trên 134 thai nhi bình thường có tuổi thai từ 28 đến 41 tuần. Các chỉ số siêu âm Doppler mô tim thai được đo tại ba vị trí thành bên thất trái, vách liên thất và thành bên thất phải. Vận tốc đỉnh của các sóng E, A và S của mỗi vị trí được ghi nhận.

Kết quả: Nghiên cứu xác lập được các giá trị tham chiếu của 9 chỉ số siêu âm Doppler mô tim thai bình thường theo tuổi thai. Chúng tôi cũng ghi nhận sự gia tăng của các chỉ số này theo tuổi thai. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng xây dựng được các phương trình hồi qui cho LVE, LVS, RVE, RVA và RVS.

Kết luận: Các giá trị tham khảo cho các chỉ số siêu âm Doppler mô tim thai ở tuổi thai trong ba tháng cuối của thai kỳ bình thường đã được xác lập bước đầu. Cần có nghiên cứu quy mô hơn để có thể đưa ra giá trị tham chiếu cho người Việt Nam. Siêu âm Doppler mô đã trở thành một phương tiện chẩn đoán không xâm nhập và đáng tin cậy trong rối loạn chức năng tim mạch. Ngày nay, ứng dụng của kỹ thuật này đã được mở rộng sang lĩnh vực thai nhi.
Rối loạn chức năng tim thai có thể do bệnh cơ tim hoặc do cơ chế thích ứng với những thay đổi về mặt huyết động của thai nhi. Hiện nay, việc đánh giá chức năng tim thai hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi một số tình trạng bệnh lý của thai nhi như thai nhi bị chậm tăng trưởng trong tử cung(1), nhiễm trùng bào thai(2), thai nhi bị suy tim(3) hay thai phụ bị tiểu đường(4). Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy bất thường quá trình tăng trưởng của thai nhi có liên quan đến những biến cố tim mạch khi trưởng thành(5). Chính vì vậy, việc đánh giá chức năng tim thai có thể dự đoán được các kết cục tim mạch chu sinh và lâu dài.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00145

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/