Các vi rút đường ruột gây bệnh tay chân miệng ở miền Bắc Việt Nam, 2015-2016

Các vi rút đường ruột gây bệnh tay chân miệng ở miền Bắc Việt Nam, 2015-2016
Enteroviruses associated with hand foot and mouth disease in the North of Vietnam, 2015-2016
Tác giả: Trần Thị Nguyễn Hòa, Nguyễn Thế Anh, Đào Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Hiền Thanh
Tóm tắt:
Năm 2015-2016, 424 trường hợp dương tính với vi rút đường ruột (VRĐR) từ 546 bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng (TCM) ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam, trong đó có 397 mẫu xác định được typ vi rút, gồm 138 mẫu năm 2015 và 259 mẫu năm 2016. Kết quả xác định được 43 và 76 mẫu là vi rút đường ruột typ 71 (EV-A71) chiếm tỷ lệ 31,2% và 29,3%; 81 và 87 mẫu là vi rút coxsackie A6 (CV-A6) chiếm 58,7% và 33,6%; 6 và 47 mẫu là vi rút coxsackie A16 (CV-A16) chiếm 4,3% và 18,1%; 1 và 26 mẫu là vi rút coxsackie A10 (CV-A10) chiếm 0,7% và 10% theo trình tự năm 2015-2016. Các vi rút đường ruột khác ở mức độ tản phát bao gồm CV-A4, CV-A5, CV-A8, CV-A14, echo 6 và Polio Sabin 3 chiếm tỷ lệ 3,5%; CV-A1, CV-A2, CV-A4, CV-A5 và CV-A8, coxsackievius B; echo 5, echo11, echo 18, enterovirus typ 96; vẫn còn 11% và 4% các vi rút đường ruột không xác định được typ vi rút, kiểu gen vi rút EV-71 là C4 và B5. Bệnh xảy ra ở hầu hết các tháng của năm, tập trung cao vào các tháng thu đông. Tuổi mắc bệnh thường ở trẻ trong vòng 5 tuổi, tập trung chính ở trẻ từ 7 đến 36 tháng, đỉnh cao ở trẻ 12-24 tháng

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/