Cập Nhật Điều Trị Nhiễm Nấm Xâm lấn

Cập Nhật Điều Trị Nhiễm Nấm Xâm lấn

PGS.TS. Trần Quang Bính

 

DOWNLOAD BÀI GIẢNG TẠI ĐÂY : https://goo.gl/9dkrq2

DOWNLOAD THÊM LUẬN VĂN : https://luanvanyhoc.com/

Nhiễm Candida

Candida là tác nhân đứng hàng thứ 4 tại Hoa Kỳ và thứ 6 tại châu Âu, trong số các tác nhân gây HAI.

Candida vẫn là tác nhân gây bệnh hàng đầu của nhiễm nấm xâm lấn, chiếm 70 – 90% trường hợp. một trong những nguyên nhân chính gây bệnh tật – tử vong tại ICU.

Có 15 chủng gây bệnh ở người, thường gặp nhất (>90%): C. albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, và C. krusei

Nhiễm Candida niêm mạc (hầu họng, thực quản, sinh dục nữ) (trước đây không xếp là IFI, nay được đề cập đến trong guideline 2016)

Gia tăng tỉ lệ nhiễm Candida non-albicans liên quan đến sử dụng Fluconazol và gia tăng các thủ thuật xấm lấn.

Biểu hiện LS của nhiễm Candida xâm lấn không đặc hiệu, có thể gồm:

Sốt và NKH tiến triển với suy đa tạng mặc dù có Rx KS.

Nhiễm candida xâm lấn (IC) liên quan đến những tổn thương da.

Nổi rash dạng nốt lớn thường nhầm với dị ứng thuốc. Sinh thiết lớp sâu của da đặc biệt những vùng mạch máu và lớp bì quan trọng.

Tổn thương mắt (Viêm nội nhãn do Candida).

Đánh giá đáy mắt tìm sự hiện diện của viêm nội nhãn do Candida nên được thực hiện ở những BN nhiễm candida máu.

Dưới đây là toàn văn báo cáo “Cập Nhật Điều Trị Nhiễm Nấm Xâm lấn” của PGS.TS. Trần Quang Bính

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/