CT VÀ MRT ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN MẠCH MÁU

CT VÀ MRT ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN MẠCH MÁU ( CT and MR Angiography: Comprehensive Vascular Assessment )

Được viết bởi các chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực CT và MRI mạch máu, cuốn sách này là một tham khảo toàn diện đầu tiên về hình ảnh mạch máu bằng cách sử dụng công nghệ cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về khả năng của các phương thức này và hướng dẫn thực tế cho việc thu thập và giải thích hình ảnh.

Hơn 2.200 hình minh họa đẹp mắt rõ ràng bổ sung cho các văn bản, mỗi chương được tổng hợp đồng thời bởi các chuyên gia CT và MRI bao gồm hình ảnh của tất cả các động mạch, tĩnh mạch vành và động mạch khác trong cơ thể.

Mỗi chương trình bày chi tiết các chỉ định, chiến lược hình ảnh, giải phẫu học bình thường và biến thể, bệnh lý, quản lý phẫu thuật, và những cạm bẫy có thể mắc phải.

Các tác giả so sánh các tiện ích của CT và MR trong các tình huống lâm sàng cụ thể và thảo luận về vai trò của chụp mạch thông thường và siêu âm những nơi phù hợp.

Đây là một cuốn sách tuyệt vời dành cho các chuyên gia tim mạch lâm sàng và các bác sĩ X-Quang can thiệp, các bác sĩ ngoại khoa và chuyên gia phẫu thuật mạch máu.

List Price:

$224.36 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

CT VÀ MRT ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN MẠCH MÁU

TÓM TẮT

CT and MR Angiography: Comprehensive Vascular Assessment

Geoffrey D. Rubin, Neil M. Rofsky

Hardcover: 1316 pages

Price: $224.36

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins Publishers;

1 edition (August 1, 2008)

Language: English

ISBN-10: 078174525X

ISBN-13: 978-0781745253

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/