Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị u nguyên bào gan ở trẻ em

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị u nguyên bào gan ở trẻ em.U nguyên bào gan là loại u gan ác tính thường gặp nhất ở trẻ em, chiếm khoảng 1% tổng số các loại ung thư ở trẻ em [1,2]. Nguyên nhân gây bệnh cho đến giờ vẫn chưa rõ, tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy u nguyên bào gan thường kết hợp với hội chứng Beckwith – Wiedemann (BWS), bệnh polip tuyến có tính chất gia đình (FAP), ở trẻ đẻ non hoặc có cân nặng thấp khi sinh [3-6]. Các hiểu biết về di truyền và sinh học phân tử ngày nay về u nguyên bào gan giúp chúng ta tìm hiểu cơ chế bệnh sinh cũng như phát triển các phương pháp điều trị mới, đặc biệt cho các bệnh nhân có tiên lượng xấu [7].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2017.00624

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Kết quả điều trị u nguyên bào gan trong các nghiên cứu gần đây cho thấy sự cải thiện đáng kể, tỷ lệ sống tăng từ 20% đến 80%, là một trong số những lĩnh vực thành công nhất của ung thư nhi [8]. Đó là kết quả của những tiến bộ trong hóa trị liệu từ khi bắt đầu điều trị bằng Cisplatin và sự cải tiến kỹ thuật phẫu thuật cũng như điều trị hỗ trợ. Phẫu thuật cắt hết hoàn toàn u là điều kiện chính quyết định khỏi bệnh [9,10], hóa trị liệu có vai trò làm giảm kích thước khối u, làm cho khối u có thể cắt bỏ được, kiểm soát bệnh tồn dư vi thể sau phẫu thuật cũng như tiêu diệt các ổ di căn. Trong những trường hợp khối u không thể cắt được, chỉ định ghép gan được cân nhắc. Các nghiên cứu về kết quả ghép gan cho các bệnh nhân có khối u không thể cắt được cho thấy tỷ lệ sống vào khoảng 50% [11].
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về u nguyên bào gan ở trẻ em trên thế giới nhưng tại Việt Nam còn rất ít các nghiên cứu có liên quan đến vấn đề này. Trong một nghiên cứu tại khoa Ung bướu Bệnh viện Nhi Trung ương 2002 – 2006 ghi nhận 20 bệnh nhi u nguyên bào gan cho thấy tỷ lệ sống không bệnh đạt 75% trong thời gian theo dõi 15,65 tháng [12]. Tuy nhiên cho tới nay chưa có một nghiên cứu nào có tính chất toàn diện, đầy đủ về chẩn đoán lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị loại u này.
Do vậy chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị u nguyên bào gan ở trẻ em” với các
mục tiêu:
1.    Mô tả đặc điểm dịch tễ học lâm sàng u nguyên bào gan tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
2.    Nhân xét kết quả điều trị u nguyên bào gan ở trẻ em theo phác đồ của SIOPEL III.
Chúng tôi hy vọng kết quả của nghiên cứu này sẽ góp phần cải thiện nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh nhi bị u nguyên bào gan tại Bệnh viện Nhi Trung ương nói riêng và trên toàn Việt nam nói chung.
 ĐẶT VẤN ĐỀ  Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và nhận xét kết quả điều trị u nguyên bào gan ở trẻ em

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN    3
1.    DỊCH TỄ HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN    3
1.1.    Dịch tễ học    3
2.    BỆNH HỌC U NGUYÊN BÀO GAN    7
2.1.    Sinh lý bệnh    7
2.2.    Mô bệnh học    8
3.    ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG    10
3.1.    Đặc điểm lâm sàng    10
3.2.    Cận lâm sàng    11
4.    CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI U NGUYÊN BÀO GAN    14
4.1.    Sinh thiết chẩn đoán    14
4.2.     Phân loại theo hệ thống PRETEXT    15
4.3.    Phân loại nhóm nguy cơ    18
4.4.    Phân loại theo giai đoạn    18
5.    ĐIỀU TRỊ    19
5.1.    Nguyên tắc điều trị    19
5.2.    Phẫu thuật    19
5.3.    Điều trị hóa chất    20
5.4.    Xạ trị    23
5.5.    Ghép gan 
5.6.    Các phương pháp điều trị khác
6.    CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG    24
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    26
1.    ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU    26
1.1.    Tiêu chuẩn lựa chọn    26
1.2.    Tiêu chuẩn loại trừ    26
2.    PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU    27
2.1.    Thiết kế nghiên cứu    27
2.2.    Cỡ mẫu và cách chọn mẫu    27
2.3.    Nghiên cứu dịch tễ, lâm sàng    27
2.4.    Nghiên cứu cận lâm sàng    28
2.5.    Nghiên cứu điều trị    31
3.    CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU    36
3.1.    Thu thập thông tin    36
3.2.    Công cụ:    36
3.3.    Sai số và cách khống chế sai số    37
4.    PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU    38
5.    VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU    38
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    39
1. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG    39
1.1.    Dịch tễ học    39
1.2.    Đặc điểm lâm sàng    41 
1.3.    Đặc điểm cận lâm sàng    43
1.4.    Phân loại    50
2. NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ    52
2.1.    Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 46 bệnh nhân điều trị    52
2.2.     Tóm tắt quá trình điều trị    Error! Bookmark not defined.
2.3.    Đáp ứng với hóa chất tấn công    53
2.4.    Phẫu thuật muộn sau hóa chất tấn    công    54
2.5.    Phẫu thuật muộn sau hóa chất bổ    sung    55
2.6.    Tác dụng phụ trong điều trị    55
2.7.    Kết quả điều trị chung tính đến 11/2014    56
2.8.    Đường cong OS và EFS    57
2.9.    Độc tính kéo dài của hóa chất    62
2.10.    Tỷ lệ tử vong    63
CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN    64
1.     ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG    64
1.1.    Dịch tễ học    64
1.2.    Đặc điểm lâm sàng    66
1.3.    Đặc điểm cận lâm sàng    69
1.4.    Phân loại    75
2.    NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ    77
2.1. Đánh giá đáp ứng với hóa chất tấn công
2.2.    Đánh giá về tỷ lệ phẫu thuật ngay và phẫu thuật muộn sau hóa chất tấn
công    79
2.3.    Đánh giá về tỷ lệ phẫu thuật và mép cắt sau hóa chất bổ sung    80
2.4.    Kết quả điều trị    81
2.5.    Độc tính của hóa chất    85
2.6.    Tái phát và tử vong    87
KẾT LUẬN    86
KIẾN NGHỊ    88
TÀI LIỆU THAM KHẢO    89
PHỤ LỤC 
Bảng 1.1: Nồng độ AFP trong máu theo tuổi     13
Bảng 3.1: Phân bố bệnh nhân theo vùng địa dư    40
Bảng 3.2: Phân bố bệnh nhân theo dân tộc    41
Bảng 3.3: Sự phân bố của trẻ theo đặc điểm khi đẻ    41
Bảng 3.4:Triệu chứng lâm sàng của khối u    42
Bảng 3.5: Ttriệu chứng lâm sàng không đặc hiệu    43
Bảng 3.6: Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh của u nguyên bào gan    43
Bảng 3.7: Đặc điểm thiếu máu của bệnh nhân    47
Bảng 3.8: Đặc điểm tiểu cầu của bệnh nhân    47
Bảng 3.9: Kết quả thăm dò chức năng và hủy hoại tế bào gan    48
Bảng 3.10: Phân nhóm theo chỉ số AFP    49
Bảng 3.11: Phân loại bệnh nhân theo nhóm PRETEXT    50
Bảng 3.12: Phân loại bệnh nhân theo các thể mô bệnh học    50
Bảng 3.13: Phân bố bệnh nhân theo nhóm nguy cơ    52
Bảng 3.14: Đặc điểm chung của 46 bệnh nhân điều trị theo SIOPEL III    52
Bảng 3.15: Đánh giá đáp ứng với hóa chất tấn công    53
Bảng 3.16: Kết quả phẫu thuật muộn sau hóa chất tấn công    54
Bảng 3.17: Kết quả phẫu thuật sau hóa chất bổ sung    55
Bảng 3.18: Tác dụng phụ trong điều trị    56
Bảng 3.19: Kết quả theo dõi chung của 46 bệnh nhân    56
Bảng 3.20: Tỷ lệ tái phát    61 
Bảng 4.1: Bảng so sánh tỷ lệ phân bố bệnh nhân theo PRETEXT
DANH MỤC HÌNH

Hình 1.2: Sơ đồ phân loại u nguyên bào gan theo Hệ thống PRETEXT    16
Hình 2.1: Sơ đồ nghiên cứu điều trị    Error! Bookmark not defined.
Hình 3.1: Hình ảnh CT của bệnh nhân u nguyên bào gan    46
Hình 3.2: Hình ảnh mô bệnh học u nguyên bào gan    51
DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 3.1: Đặc điểm phân bố bệnh nhân theo các nhóm tuổi    39
Biểu đồ 3.2: Đặc điểm phân bố bệnh nhân theo giới tính    40
Biểu đồ 3.3: Đường cong OS và EFS của 46 bệnh nhân    58
Biểu đồ 3.4: Đường cong OS và EFS 3 năm theo nhóm nguy cơ    59
Biểu đồ 3.5: Đường cong EFS 3 năm theo nhóm PRETEXT    60
Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ EFS 3 năm theo nhóm mô bệnh học    61
Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ EFS (3 năm) theo kết quả phẫu thuật    62ĐẶT VẤN ĐỀ    1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN    3
1.    DỊCH TỄ HỌC VÀ NGUYÊN NHÂN    3
1.1.    Dịch tễ học    3
2.    BỆNH HỌC U NGUYÊN BÀO GAN    7
2.1.    Sinh lý bệnh    7
2.2.    Mô bệnh học    8
3.    ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG    10
3.1.    Đặc điểm lâm sàng    10
3.2.    Cận lâm sàng    11
4.    CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI U NGUYÊN BÀO GAN    14
4.1.    Sinh thiết chẩn đoán    14
4.2.     Phân loại theo hệ thống PRETEXT    15
4.3.    Phân loại nhóm nguy cơ    18
4.4.    Phân loại theo giai đoạn    18
5.    ĐIỀU TRỊ    19
5.1.    Nguyên tắc điều trị    19
5.2.    Phẫu thuật    19
5.3.    Điều trị hóa chất    20
5.4.    Xạ trị    23
5.5.    Ghép gan 
5.6.    Các phương pháp điều trị khác
6.    CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG    24
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU    26
1.    ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU    26
1.1.    Tiêu chuẩn lựa chọn    26
1.2.    Tiêu chuẩn loại trừ    26
2.    PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU    27
2.1.    Thiết kế nghiên cứu    27
2.2.    Cỡ mẫu và cách chọn mẫu    27
2.3.    Nghiên cứu dịch tễ, lâm sàng    27
2.4.    Nghiên cứu cận lâm sàng    28
2.5.    Nghiên cứu điều trị    31
3.    CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU    36
3.1.    Thu thập thông tin    36
3.2.    Công cụ:    36
3.3.    Sai số và cách khống chế sai số    37
4.    PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU    38
5.    VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU    38
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU    39
1. ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG    39
1.1.    Dịch tễ học    39
1.2.    Đặc điểm lâm sàng    41 
1.3.    Đặc điểm cận lâm sàng    43
1.4.    Phân loại    50
2. NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ    52
2.1.    Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 46 bệnh nhân điều trị    52
2.2.     Tóm tắt quá trình điều trị    Error! Bookmark not defined.
2.3.    Đáp ứng với hóa chất tấn công    53
2.4.    Phẫu thuật muộn sau hóa chất tấn    công    54
2.5.    Phẫu thuật muộn sau hóa chất bổ    sung    55
2.6.    Tác dụng phụ trong điều trị    55
2.7.    Kết quả điều trị chung tính đến 11/2014    56
2.8.    Đường cong OS và EFS    57
2.9.    Độc tính kéo dài của hóa chất    62
2.10.    Tỷ lệ tử vong    63
CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN    64
1.     ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC LÂM SÀNG    64
1.1.    Dịch tễ học    64
1.2.    Đặc điểm lâm sàng    66
1.3.    Đặc điểm cận lâm sàng    69
1.4.    Phân loại    75
2.    NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ    77
2.1. Đánh giá đáp ứng với hóa chất tấn công
2.2.    Đánh giá về tỷ lệ phẫu thuật ngay và phẫu thuật muộn sau hóa chất tấn
công    79
2.3.    Đánh giá về tỷ lệ phẫu thuật và mép cắt sau hóa chất bổ sung    80
2.4.    Kết quả điều trị    81
2.5.    Độc tính của hóa chất    85
2.6.    Tái phát và tử vong    87
KẾT LUẬN    86
KIẾN NGHỊ    88
TÀI LIỆU THAM KHẢO    89
PHỤ LỤC 
Bảng 1.1: Nồng độ AFP trong máu theo tuổi     13
Bảng 3.1: Phân bố bệnh nhân theo vùng địa dư    40
Bảng 3.2: Phân bố bệnh nhân theo dân tộc    41
Bảng 3.3: Sự phân bố của trẻ theo đặc điểm khi đẻ    41
Bảng 3.4:Triệu chứng lâm sàng của khối u    42
Bảng 3.5: Ttriệu chứng lâm sàng không đặc hiệu    43
Bảng 3.6: Đặc điểm chẩn đoán hình ảnh của u nguyên bào gan    43
Bảng 3.7: Đặc điểm thiếu máu của bệnh nhân    47
Bảng 3.8: Đặc điểm tiểu cầu của bệnh nhân    47
Bảng 3.9: Kết quả thăm dò chức năng và hủy hoại tế bào gan    48
Bảng 3.10: Phân nhóm theo chỉ số AFP    49
Bảng 3.11: Phân loại bệnh nhân theo nhóm PRETEXT    50
Bảng 3.12: Phân loại bệnh nhân theo các thể mô bệnh học    50
Bảng 3.13: Phân bố bệnh nhân theo nhóm nguy cơ    52
Bảng 3.14: Đặc điểm chung của 46 bệnh nhân điều trị theo SIOPEL III    52
Bảng 3.15: Đánh giá đáp ứng với hóa chất tấn công    53
Bảng 3.16: Kết quả phẫu thuật muộn sau hóa chất tấn công    54
Bảng 3.17: Kết quả phẫu thuật sau hóa chất bổ sung    55
Bảng 3.18: Tác dụng phụ trong điều trị    56
Bảng 3.19: Kết quả theo dõi chung của 46 bệnh nhân    56
Bảng 3.20: Tỷ lệ tái phát    61 
Bảng 4.1: Bảng so sánh tỷ lệ phân bố bệnh nhân theo PRETEXT
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.2: Sơ đồ phân loại u nguyên bào gan theo Hệ thống PRETEXT    16
Hình 2.1: Sơ đồ nghiên cứu điều trị    Error! Bookmark not defined.
Hình 3.1: Hình ảnh CT của bệnh nhân u nguyên bào gan    46
Hình 3.2: Hình ảnh mô bệnh học u nguyên bào gan    51
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1: Đặc điểm phân bố bệnh nhân theo các nhóm tuổi    39
Biểu đồ 3.2: Đặc điểm phân bố bệnh nhân theo giới tính    40
Biểu đồ 3.3: Đường cong OS và EFS của 46 bệnh nhân    58
Biểu đồ 3.4: Đường cong OS và EFS 3 năm theo nhóm nguy cơ    59
Biểu đồ 3.5: Đường cong EFS 3 năm theo nhóm PRETEXT    60
Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ EFS 3 năm theo nhóm mô bệnh học    61
Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ EFS (3 năm) theo kết quả phẫu thuật    62

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/