Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật treo cơ trán bằng dây silicone điều trị sụp mi bẩm sinh ở trẻ em

Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật treo cơ trán bằng dây silicone điều trị sụp mi bẩm sinh ở trẻ em
Clinical characteristics and results of using silicon thread in frontalis sling surgery to treat congenital ptopsis in children
Tác giả: Nguyễn Quốc Đạt
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp lâm sàng tiến cứu được thực hiện trên 37 mắt của 30 bệnh nhân dưới 7 tuổi được phẫu thuật tại khoa Nhãn nhi, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng từ 1/2011 dến 6/2012. Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả chức năng và biến chứng của việc sử dụng dây silicon trong phẫu thuật điều trị sụp mi bẩm sinh ở trẻ em bằng phương pháp treo cơ trán. Kết quả được đánh giá bằng khoảng cách từ ánh phản chiếu ở trung tâm giác mạc đến bờ mi trên (MRD Marginal Reflex Distance), kết quả thẩm mỹ, tỷ lệ tái phát và biến chứng. Tất cả bệnh nhân, trung bình MRD sau mổ là +2,28mm ±0,8 (MRD trước mổ – 0,4 mm ± 0,8). Kết quả về thẩm mỹ được đánh giá theo 3 mức độ: tốt, trung bình và không đạt. Trong nhóm mổ một mắt: "Tốt" có 10 (33,3%), "trung bình" 15 (50,0%), "không đạt" 5 (16,7%). Trong nhóm mổ hai mắt : "Tốt" 8/23 (34,78%), "trung bình" 11/23 (47,83%) và "không đạt" 4/23 ( 17,39%). Biến chứng đứt dây silicon sau mổ 1 tuần gặp 2 trường hợp (5,4%), mủ ở chỗ vùi dây silicon 1 trường hợp (2,7%), lộ đầu dây silicon nhưng không có mủ 1 mắt (2,7%), nếp mi không đều 2 mắt (5,4%), 20 mắt (54,05%) có hở mi khi ngủ nhưng không có mắt nào bị biến đổi giác mạc. Tái phát có 2 mắt do đứt dây silicone sau mổ một tuần. Nghiên cứu cho thấy dây silicon là chất liệu hiệu quả trong phẫu thuật điều trị sớm sụp mi nặng ở trẻ em để phòng ngừa nhược thị do che khuất trục thị giác.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/