Đánh giá chất lượng 11 sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán HIV tại Việt Nam

Đánh giá chất lượng 11 sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán HIV tại Việt Nam
Evaluation of 11 test kits for HIV diagnosis in Vietnam
Tác giả: Phạm Hồng Thắng, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Thị Thanh Hà, Đào Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Hồng Hạnh, Đỗ Xuân Toàn, Nguyễn Trần Hiển
Tóm tắt:
Mười một sinh phẩm xét nghiệm HIV gồm 07 sinh phẩm nhanh, 02 ngưng kết hạt và 02 miễn dịch gắn men (ELISA) được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đánh giá đặc tính theo hướng dẫn hiện hành của WHO và CDC Hoa Kỳ. Các sinh phẩm được đánh giá bằng 03 bộ mẫu huyết thanh chuyển đổi và trên bộ mẫu huyết thanh đã được xác định tính chất gồm 400 mẫu âm tính và 200 mẫu HIV dương tính. Kết quả đã xác định sự khác biệt đáng kể về khả năng chẩn đoán của các sinh phẩm trong đó độ nhạy dao động từ 96,5% – 100% và độ đặc hiệu từ 92,5% – 100%, ngoài ra nghiên cứu cũng đánh giá mức độ tiện dụng khi xét nghiệm bằng sinh phẩm nhanh. Nghiên cứu đã cung cấp thông tin hữu ích góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm HIV ở Việt Nam phục vụ cho công tác chẩn đoán, xây dựng phương cách xét nghiệm và chăm sóc điều trị HIV/AIDS.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/