ĐÁNH GIÁ ĐỘ LỌC CẦU THẬN TRÊN NGƯỜI HIẾN THẬN

ĐÁNH GIÁ ĐỘ LỌC CẦU THẬN TRÊN NGƯỜI HIẾN THẬN
Nguyễn Văn Chương1, Trịnh Văn Xéng2, Nguyễn Hữu Việt3
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định mối tương quan giữa độ thanh thải creatinine 24 giờ với phương pháp đánh giá độ lọc cầu thận (ĐLCT) theo công thức ước đoán dựa vào craatinin huyết thanh (Cockcroft Gault, MDRD) và ĐLCT dựa trên kỹ thuật gamma camera bằng 99mTechnetium – DTPA theo kỹ thuật Gate.
Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả, cắt ngang
Kết quả: Độ thanh thải creatinin nội sinh 95,42±15,01(ml/phút/1,73m2), ĐLCT Tc-99m DTPA 95,35±15,01 (ml/phút/1,73m2). ĐLCT theo Cockroft-Gault 69,00±17,37 (ml/phút/1,73m2) và MDRD 76,00±14,73 (ml/phút/1,73m2) thấp hơn ĐLCT Tc-99m DTPA. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, với p<0,0001. Có mối tương quan tuyến tính thuận mức độ chặt chẽ độ thanh thải creatinin nội sinh với ĐLCT ước tính theo phương pháp Cockcroft-Gault (r=0,843); MDRD (r=0,859) và ĐLCT Tc-99m DTPA (r=0,921); p<0,001.
Kết luận: Trong thực hành lâm sàng khi ước tính ĐLCT của người bệnh nên sử dụng phương pháp ước tính theo MDRD

MÃ TÀI LIỆU

 NCKH.0091

Giá :

 

Liên Hệ

0915.558.890

Ghép thận là giải pháp điều trị suy thận có khả năng mang lại cuộc sống tích cực hơn và sống lâu hơn, không bị hạn chế bởi việc thẩm tách cũng như chế độ ăn kiêng. Một trong những mục tiêu quan trọng của ghép thận là phải đảm bảo được chức năng của thận ghép cũng như bảo tồn chức năng thận của người hiến. Vì vậy, việc đánh giá ĐLCT trên người cho thận là một trong các bước hết sức cần thiết nhằm lựa chọn người cho thận phù hợp. Trong
thực hành lâm sàng hàng ngày việc đánh giá ĐLCT trên từng bệnh nhân cũng là một việc làm không thể thiếu trong quá trình điều trị. Do đó, chúng tôi muốn so sánh các phương pháp đánh giá ĐLCT nhằm tìm ra phương pháp tối ưu

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/