ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA CHẾ PHẨM SÂM THẢO CAN KHƯƠNG THANG

ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ ĐỘC TÍNH BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA CHẾ PHẨM SÂM THẢO CAN KHƯƠNG THANG
Nguyễn Hữu Lạc Thuỷ1, Trương Minh Nhựt1, Trịnh Thị Diệu Thường1,
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu: Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của chế phẩm sâm thảo can khương thang (STCKT) trên động vật thực nghiệm. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên giống chuột nhắt trắng Swiss albino. Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của chế phẩm STCKT theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kết quả: Ở liều tối đa dùng theo đường uống trên chuột nhắt là 200 ml/kg không thể hiện độc tính cấp trên động vật thử nghiệm sau 14 ngày theo dõi. Cân nặng của chuột, chức năng tạo máu, chức năng gan, thận và các cơ quan khác nhìn chung không bị ảnh hưởng khi sử dụng liều 4 và 12 ml/kg trong 14 và 28 ngày. Kết luận: Chế phẩm STCKT trên mô hình thử nghiệm không gây độc cho chuột nhắt trắng. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với khả năng giảm số lượng tiểu cầu trên chuột đực.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02896

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

SARS-CoV-2 là một loại virus gây ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp trên toàn cầu, xuất hiện lần  đầu  tiên  ở  Vũ  Hán,  Trung  Quốc  vào  năm 2019 và được báo cáo là tác nhân gây ra COVID-19  (bệnh  coronavirus  2019).  Theo  Y  học  cổ truyền, COVID-19 thuộc phạm vi “Ôndịch” của “Học thuyết Ôn bệnh học” và có tên “Cảm mạo ôn bệnh” [1]. Do đó, việc sử dụng các phương pháp và thuốc y học cổ truyền trong phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 là cần thiết.Sâm Thảo Can Khương Thang (STCKT) là bài thuốc được phát triển từ bài thuốc cổ phương Cam thảo can khương gia nhân sâm có tác dụng đuổi tà khí, hồi phục sức khỏe, lập lại thế cân bằng âm dương[4]. Nhằm mục đích trước khi đưa vào sử dụng hỗ trợ điều trị COVID-19  cho bệnh nhân, chúng tôi tiến hành nghiên cứu độc tính  cấp  và  độctính  bán  trường  diễn  của  bài thuốc STCKT.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/