ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ VIDEO HỖ TRỢ CHO BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ VIDEO HỖ TRỢ CHO BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ
Dương Anh Khoa1, Nguyễn Quốc Kính2
1 Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp
2 Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Việt Đức
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: So sánh hiệu quả kiểm soát đường thở bằng đèn soi thanh quản có video hỗ trợ (Uescope) và đèn soi thanh quản với lưỡi đèn Macintosh cho bệnh nhân phẫu thuật chấn thương cột sống cổ. Đánh giá sự an toàn, tác dụng không mong muốn đặt nội khí quản bằng đèn soi thanh quản có video hỗ trợ và đèn soi thanh quản với lưỡi đèn Macintosh cho bệnh nhân phẫu thuật chấn thương cột sống cổ. Phương pháp nghiên cứu: Trên 80 bệnh nhân phẫu thuật chấn thương cột sống cổ gồm nhóm I dùng đèn đặt NKQ có Video hỗ trợ (n = 40) và nhóm II đặt NKQ bằng lưỡi đèn Macintosh (n = 40). Theo dõi tỷ lệ thành công lần 1, Cormack và Lehane, POGO, thời gian đặt NKQ tính theo giây, theo dõi độ khó đặt NKQ và theo dõi Huyết động trước 1 phút, sau 1 phút, sau 5 phút đặt NKQ và theo dõi đau họng, khàn tiếng, chấn thương miệng họng hầu sau mổ. Kết quả: độ Cormack và Lehane nhóm I thấp hơn nhóm II p < 0,05 , tỷ lệ  POGO của nhóm I cao hơn nhóm II với p < 0,05, thời gian đặt NKQ của nhóm I nhanh hơn nhóm II với p < 0,05, tỷ lệ thành công của nhóm I cao hơn nhóm II với p < 0,05. Mạch, Huyết áp trung bình sau đặt NKQ 1 phút của nhóm I thấp hơn của nhóm II có sự khác biệt với p < 0,05, đau họng, khàn tiếng sau đặt NKQ của nhóm I thấp hơn của nhóm II với p < 0,05. Kết luận: Tỷ lệ POGO của nhóm I cao hơn nhóm II, Video hỗ trợ nhìn thanh môn rõ hơn đèn soi thanh quản Macintsh vì độ Cormack và Lehane nhóm I thấp hơn nhóm II (p < 0,05), tỷ lệ đặt thành công lần đầu của nhóm I cao hơn của nhóm II với p < 0,05, thời gian đặt NKQ của nhóm I nhanh hơn nhóm II có sự khác biệt với p < 0,05, điểm IDS của nhóm I thấp hơn của nhóm II với p < 0,05 và huyết động sau đặt NKQ 1 phút của nhóm II thay đổi nhiều hơn nhóm I với p < 0,05, tỷ lệ đau họng, khàn tiếng sau mổ của nhóm I thấp hơn của nhóm II với p < 0,05.

ĐặtNKQ bằng lưỡi đènMacintoshcần thẳng trục miệng hầu họng thanh môn. Đènvideo hỗ trợ có trường quan sát rộng hơn do vậy không cần thẳng trục hầu họng thanh quản, hạn chế sự ngửa  cổ, ấn thanh  quản  do vậy giảm được di động cột sống cổ, tránh được tổn thương tủy cổ thứ phát do chấn thương cột sống gây lên. Video hỗtrợđặt NKQcho bệnh nhân chấn thương sọ não,  hàm  mặt,  đa  chấn  thương,  đặc  biệt  đặt NKQ  phẫu  thuật  chấn  thương  cột  sống  cổ[1],[2].Do vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm haimục tiêu: “Sosánh hiệuquảkiểm soát đường thở bằng đèn soi thanh quản có video hỗ trợ và đèn soi thanh quản với lưỡi đèn Macintosh  cho  bệnh  nhân  phẫu  thuật  chấn thương cột sống cổ.Đánh giá sự an toàn, tác dụng không mong muốnđặt nội khí quảnbằng đèn soi thanh quảncó video hỗ trợ và đèn soi thanh  quản  với  lưỡi  đèn  Macintosh  cho  bệnh nhân phẫu thuật chấn thương cột sống cổ”.

MÃ TÀI LIỆU

TCYDH.2022.00498

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/