ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY KÍN GALEAZZI Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY KÍN GALEAZZI Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
Nguyễn Mạnh Tiến1,, Vũ Trường Thịnh2, Lương Minh Diện3
Đặt vấn đề: Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị gãy kín Galeazzi ở người trưởng thành bằng phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu và tiến cứu không đối chứng trên 62 bệnh nhân được chẩn đoán gãy kín Galeazzi trên 18 tuổi đã được điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020. Kết quả: Đa số bệnh nhân ở độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi (72,6%), trong đó nam giới chiếm tỉ lệ cao hơn (66%); tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt là nguyên nhân dẫn đến chấn thương chiếm tỷ lệ cao nhất (88,7%) và loại tổn thương gãy xương đơn thuần không kèm chấn thương cơ quan lớn kèm theo chiểm tỉ lệ cao nhất (69%). Cơ chế chấn thương gián tiếp chiếm đa số (93,5%). Kết quả chung tốt và khá chiếm tỷ lệ cao 85,6%, đạt là 9,6%, xấu là 4,8%. Kết luận: Gãy Galeazzi là gãy xương thường gặp trong chấn thương chi trên và ảnh hưởng đến chức năng vận động sấp ngửa bàn tay và cổ tay. Phẫu thuật kết hợp xương bên trong nhằm nắn chỉnh phục hồi về giải phẫu, cố định ổ gãy vững chắc, tạo điều kiện để tập phục hồi chức năng sớm sau phẫu thuật và mang lại kết quả tốt cho bệnh nhân.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02707

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Gãy Galeazzi là gãy thân xương quay và bán trật hoặc trật khớp quay trụ dưới.Ngoài ra, gãy Galeazzi còn có một số tên gọi khác như: gãy Monteggia ngược, gãy Piedmont, gẫy Darrach – Hughston – Milch.1 Gãy Galeazzi có thể bị bỏ sót vì không phát hiện trật khớp quay trụ dưới. Điều này dẫn đến nguy cơ khớp giả, cal lệch xương quay và mất vững khớp quay trụ dưới.1 Trên thực tế hiện nay ở các cơ sở có chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình khi chẩn đoán gãy Galeazzi ở người trưởng thành thì phẫu thuật là phương án được lựa chọn đầu tiên. Mặc dù vậy trong quá trình làm việc ở địa phương và học tập tại bệnh viện Việt Đức em vẫn gặp những trường hợp mà bệnh nhân được điều trị bảo tồn ở các cơ sở y tế khác. Bệnh nhân đến viện muộn sau chấn thương. Điều này làm gây khó khăn trong quá trình phẫu thuật cũng như ảnh hưởng nhiều đến kết quả điều tr

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/