Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt dạ dày có nội soi hỗ trợ trong điều trị ung thư dạ dày

Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt dạ dày có nội soi hỗ trợ trong điều trị ung thư dạ dày
Nguyễn Đoàn Văn Phú*, Phạm Anh Vũ*,
Phạm Như Hiệp**, Nguyễn Văn Liễu*
Tóm tắt
Mục đích: Nghiên cứu tính khả thi và kết quả sớm của phẫu thuật cắt dạ dày và nạo vét hạch có nội soi hỗ trợ trong điều trị ung thư dạ dày.
Số liệu và phương pháp nghiên cứu: Thực hiện nghiên cứu tiền cứu, từ tháng 1/1007 đến tháng 7/2009 chúng tôi chỉ định cắt dạ dày nạo vét hạch qua nội soi kiểu D1 + a, D1 + β cho 34 trường hợp, tuổi từ 17 đến 82.
Kết quả: Có 8 ca ở giai đoạn I, 3ca II, 7 ca IIIA, 1 ca IIIB và 8 ca IV. Thời gian mổ trung bình là 240 phút (180 – 300 phút). Có 27 trường hợp thực hiện cắt dạ dày nạo vét hạch qua nội soi, 7 trường hợp phải chuyển mổ mở. Có 01 ca (3,7%) cắt cực trên dạ dày phải mở rộng vết mổ hơn 5cm để nối dạ dày- thực quản. Chúng tôi chỉ gặp 01 trường hợp tràn khí dưới da sau mổ, 01 trường hợp chảy máu trong mổ do tuột clíp, các biến chứng khác hay tử vong sau sau mổ không gặp. Tất cả bệnh nhân đều ít đau, vận động sớm và thời gian nằm viện ngắn.
Kết luận: Phẫu thuật cắt dạ dày với nội soi hỗ trợ có thể thực hiện an toàn và đảm bảo được nguyên tắc phẫu thuật ung thư trong điều trị ung thư dạ dày

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00415

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/