Đánh giá mô hình nước sạch cho các hộ gia đình vùng núi Tây Bắc

Tên bài báo:Đánh giá mô hình nước sạch cho các hộ gia đình vùng núi Tây Bắc để góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng

Tác giả:    Đỗ Ngọc Tấn

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2005    Số:    1    Tập:    501    Trang:    65-68

Tóm tắt:    

Đánh giá mô hình nước sạch của 178 hộ gia đình (ĐTNC) tại 3 tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình. Kết quả: 73,7% ĐTNC cho biết ở địa phương đã có triển khai chương trình nước sạch, 24% trả lời địa phương chưa có chương trình nước sạch, trong đó nhiều nhất là Lai Châu 12,6%, thấp nhất là Sơn La 1,1%. Mô hình được đầu tư chủ yếu là xây bể chứa nước chung 68,3% và đường dẫn nước là 15%. Giếng khoan chỉ có 6,7% và tập chung chủ yếu ở địa bàn tỉnh Hòa Bình. Chương trình nước sạch cũng đã được 80% ĐTNC ủng hộ dùng nước, trong khi đó vẫn còn khoảng 20% người không dùng. 42% ĐTNC cho là đủ lượng nước dùng hàng ngày, 24,3% cho là đôi lúc thiếu. Lý do không dùng nước từ chương trình là thấy không tiện lợi 46,4%, thấy không cần thiết 25% và một số vì phải đầu tư ban đầu và phải trả tiền. Sự cần thiết phải đầu tư chương trình nước sạch đã được 93,2% ĐTNC ghi nhận.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.01254

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/