ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH Ở BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN MẮC BỆNH LÝ TIM MẠCH BẰNG THANG ĐIỂM PADUA

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH Ở BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN MẮC BỆNH LÝ TIM MẠCH BẰNG THANG ĐIỂM PADUA
Ngọc Thạnh Trịnh 1,2, Văn Sỹ Hoàng 
Mở đầu: Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (TTHKTM) là bệnh lý thường gặp, gây tỉ lệ bệnh tật và tử vong cao, đặc biệt ở những bệnh nhân nằm viện và có nhiều bệnh nền. Do đó đánh giá nguy cơ TTHKTM và sử dụng các biện pháp dự phòng hợp lí đóng vai trò quan trọng trên thực hành lâm sàng. Mục tiêu: Đánh giá nguy cơ TTHKTM ở bệnh nhân nhập viện mắc bệnh lý tim mạch bằng thang điểm Padua. Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, khảo sát bệnh nhân nằm tại khoa Nội Tim mạch, bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2022. Kết quả nghiên cứu: Từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2022 có 404 bệnh nhân được chọn vào nghiên cứu. Trong đó nữ giới có 206 bệnh nhân (chiếm 51%). Tuổi trung bình là 58,2 ± 18,5 năm. Có 56,7% bệnh nhân có nguy cơ TTHKTM cao (Padua ≥ 4 điểm). Các yếu tố xuất hiện phổ biến trong thang điểm Padua lần lượt là: Bất động (58,9%), suy tim hoặc suy hô hấp (51,2%), nhiễm trùng cấp (47%), tuổi ≥ 70 (30%), nhồi máu cơ tim cấp (10,6%). Nhóm bệnh nhân suy tim EF giảm có nguy cơ TTHKTM theo thang điểm Padua cao hơn so với nhóm suy tim EF giảm nhẹ và bảo tồn (p = 0,003). Trong nhóm bệnh nhân nguy cơ TTHKTM cao có 76,9% nguy cơ xuất huyết cao (IMPROVE > 7 điểm) hoặc có chống chỉ định với thuốc kháng đông. Kết luận: Trên bệnh nhân nhập viện có bệnh lý tim mạch, tỉ lệ lớn có nguy cơ TTHKTM cao theo thang điểm Padua. Tuy nhiên, phần nhiều bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao hoặc chống chỉ định với  thuốc kháng đông gây khó khăn trong dự phòng TTHKTM nội viện.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02885

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

Thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (TTHKTM) gồm thuyên tắc phổi (TTP)  và huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS), là bệnh lý thường gặp gây ra tỉ lệ bệnh tật và tử vong đáng kể. TTHKTM là bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt TTP có tỉ lệ tử vong trong vòng 30 ngày lên đến 31% [2]. Thêm vào đó, TTP chiếm tới 5-10% tổng số bệnh nhân tử vong nội viện. Ngoài ra, số lượng mắc TTHKTM lên đến 300.000-600.000 người dân Hoa Kỳ mỗi năm,  với  tỉ  lệ  mới  mắc  trung  bình  là  100-200/100.000 và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nhân  trắc,  bệnh  tật [5].  Trong  đó,  nguy  cơ TTHKTM thay đổi rõ rệt theo tuổi, với tỉ lệ mới mắc là 1/100.000 ở nhóm người trẻ và tăng lên 1.000/100.000 ở nhóm người ≥ 80 tuổi [5]. Với bệnh nhân nằmviện, nguy cơ TTHKTM càng cao hơn với các yếu tố nguy cơ như bất động, phẫu thuật hay nhiễm trùng cấp.Từ đó cho thấy việc nhận diện bệnh nhân nằm viện có nguy cơ  cao mắc TTHKTM và sử dụng các biện pháp dự phòng TTHKTM đóng vai trò quan trọng trong thực hành lâm sàng ở cả khoa nội và ngoại. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, càng gia tăng nguy cơ mắc TTHKTM với các yếu tố như suy tim, nhồi máu cơ tim, suy hô hấp. Để làm rõ vấn đề đó, chúng tôi tiến hành khảo sát nguy cơ TTHKTM trên bệnh nhân nhập viện tại khoa Nội Tim mạch bằng thang điểm Padua

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/