ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA ĐIỆN CHÂM TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO SAU GIAI ĐOẠN CẤP

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA ĐIỆN CHÂM TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO SAU GIAI ĐOẠN CẤP.Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chức năng vận động của điện châm trên bệnh nhân tai biến nhồi máu não sau giai đoạn cấp trên lâm sàng. Đôi tượng và phương pháp-. 60 bệnh nhân được chẩn đóán là tái biến nhôi máu não sau giai đoạn cấp, nghiên cứu mở theo mô hình thử nghiẹm lâm sàng có đối chứng. So sánh trước và sau đieu trị, so sánh có nhóm chứng. Kết quả và kết /uận: Bệnh nhân có sự phục hồi tot về vấn động thể hiện bắng điểm Orgogozo và sự tiến triển giấm độ liệt Rankin: sau 30 ngày điều trị lihom NC có 93,4% bệnh nhân có tiến triển giảm về độ liệt Rankin trong đồ có 56,7% bệnh nhân đạt loại Tốt (giảm 2 độ), 36/7% bệnh nhân giảm 1 độ. Sau 30 ngay điều trị điếm Orgogozo ở nhóm nghiên cứu là 83,67^-11,51 cao hơn lúc trước điều trị (51,00±15,61) và cao hơn nhóm chứng (70,50 ± 16,15). 90% BN có cải thiện độ Orgogozo. Điện châm có tác dụng tốt để điều trị phục hoi chức năng, phương pháp án toàn không thẩy tác dụng phụ trên lâm sàng.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00275

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Tai biến mạch máu não (TBMMN) là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế cho người bệnh và đứng hàng thứ 3 trong các bệnh gây tử vong, sau ung thư và bệnh tim mạch, đứng hàng thứ nhất trong các bệnh lý thần kinh [1].
Hậu quả của TBMMN gây liệt nửa người, liệt các dây thần kinh sọ não, rối loạn cảm giác, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn cơ tròn….[2]. Số bệnh nhân co dl chứng về vận động là 92,62 %.
Điều trịphục hồi chức năng vận động theo y học cổ truyền (YHCT) có rất nhiều phương pháp, trong đó điện châm là phương pháp thuận tiện, rẻ tiến, thực hiện được ở mọi cớ sớ y tế có cán bộ y học cồ truyền. Đã có một số đề tài đánh giá tác dụng cùa điện châm điều trị phục hồi vạn động, tuy nhiên trên thực tế lâm sàng công thức huyệt cũng có những thay đối so VỚI nghlen cứu trước nhằm mong muốn có kết quả điều trị tốt hơn. Vi vậy chúng tôi thực hiện đề tài nàyvới mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chức năng vận động của điện châm trên bệnh nhân tai biến nhồi máu não sau giai đoạn cấp trên lâm sàng.

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/