ĐÁNH GIÁ THỊ LỰC VÀ KHÚC XẠ TỒN DƯ SAU PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO TRÊN MẮT ĐÃ PHẪU THUẬT LASIK ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ

ĐÁNH GIÁ THỊ LỰC VÀ KHÚC XẠ TỒN DƯ SAU PHẪU THUẬT PHACO ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO TRÊN MẮT ĐÃ PHẪU THUẬT LASIK ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ
Trần Ngọc Khánh 1, Hoàng Trần Thanh 2

Mục tiêu: Đánh giá thị lực và khúc xạ tồn dư sau phẫu thuật Phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt đã phẫu thuật Lasik điều trị tật khúc xạ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 26 mắt của 19 người bệnh đã được phẫu thuật Phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo tại khoa Khám bệnh và điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Mắt trung ương. Tiêu chuẩn loại trừ: bệnh nhân không phối hợp trong quá trình thăm khám hoặc có tổn thương khác tại mắt và toàn thân. Đo khúc xạ bằng máy đo khúc xạ tự động sau mổ 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng. Đo thị lực chưa chỉnh kính và chỉnh kính tối đa sau mổ 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng. Kết quả và bàn luận: Độ tuổi trung bình: 43,38 ± 9,81. Độ tuổi thấp nhất là 25, cao nhất là 66. Thời gian phẫu thuật Lasik trung bình là 13,90 ± 4,72 năm. Thị lực trước mổ đều dưới 20/60. Trục nhãn cầu trung bình là 29,22 ± 2,79 mm. Công suất khúc xạ giác mạc trung bình: 37,21 ± 2,77 diop. Loạn thị giác mạc trước mổ là 1,77 ± 1,24. Công suất thể thủy tinh nhân tạo trung bình: 16,54 ± 5,07. Thị lực sau mổ tăng dần sau 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng. Thị lực chưa chỉnh kính logMAR trung bình là 0,46 ± 0,16 (20/60), thị lực chỉnh kính trung bình 0,23 ± 0,16 (20/30). Khúc xạ cầu tồn dư sau mổ: ± 0,5D; ± 0,75D; ± 1,0D chiếm lần lượt là 34,6%; 61,5% và 80,7%. Loạn thị sau mổ trung bình: 1,68 ± 1,20D. Kết quả tốt chiếm 53,8%,; đạt là 23,1% và không đạt là 23,1%. Kết luận: Kết quả thị lực của phẫu thuật Phaco trên mắt đã lasik điều trị tật khúc xạ ở thời điểm 3 tháng ở mức tốt và đạt chiếm 76,9%. Thị lực chỉnh kính tối đa ≥ 20/50 là 69,2%, khúc xạ tồn dư trong khoảng ± 1,0D là 80,7%.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02679

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Phẫu thuật laser giác mạc điều trị tật khúc xạ bắt đầu ở Việt Nam từ những năm 2000 cho đến nay đã trở nên ngày càng phổ biến. Chính vì vậy, số lượng người bệnh bị đục thể thủy tinh trên mắt đã laser giác mạc điều trị tật khúc xạ trước đó ngày càng tăng và có những khó khăn nhất định trong việc tính toán công suất thể thủy tinh nhân tạo chính xác. Điều đó ảnh hưởng đến kết quả thị lực và khúc xạ tồn dư sau phẫu thuật. Tại Việt Nam, hiện chưa có một nghiên cứu sơ bộ nào đánh giá về kết quả phẫu thuật Phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo trên những người bệnh này. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành đánh giá đề tài này với mục tiêu sau: Đánh giá thị lực và khúc xạ tồn dư sau phẫu thuật Phaco đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt đã phẫu thuật Lasik điều trị tật khúc xạ

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/