Gây mê cho phẫu thuật và cấy ghép gan-tụy-mật 2021

Gây mê cho phẫu thuật và cấy ghép gan-tụy-mật 2021.Cuốn sách ngắn gọn, dễ tiếp cận này đề cập đến việc gây mê cho phẫu thuật và cấy ghép gan-tụy-mật (HPB), dựa trên các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, phân tích tổng hợp, loạt trường hợp, báo cáo và kinh nghiệm thực hành.
Giải phẫu, sinh lý, sinh lý bệnh và hậu quả lâm sàng được thảo luận, đồng thời khám phá mối quan hệ chặt chẽ giữa cắt bỏ HPB và gây mê cấy ghép. Nội dung phản ánh thực tiễn hiện tại trong thế giới thực, khi các ca phẫu thuật ghép gan và tuyến tụy đã được cải thiện đáng kể về giảm mất máu, theo dõi nhanh và giảm nguy cơ. Cuốn sách cũng đề cập đến các khía cạnh gây mê liên quan đến thực hành phẫu thuật nội soi được giới thiệu và mở rộng nhanh chóng gần đây; với sự phục hồi nâng cao; và với phẫu thuật tuyến tụy.

Gây mê cho phẫu thuật và cấy ghép gan-tụy-mật dành cho các bác sĩ gây mê HPB và cấy ghép, học viên gây mê và chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về gây mê HPB muốn xem liệu họ có cập nhật các tiêu chuẩn hiện hành hay không.

Năm Xuất bản:

  2020

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Gây mê cho phẫu thuật và cấy ghép gan-tụy-mật 2021
Anesthesia for Hepatico-Pancreatic-Biliary Surgery and Transplantation
Editors
Zoka Milan
Chula Goonasekera
Copyright
2021

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/