Góp phần nghiên cứu vấn đề thiếu máu ở phụ nữ có thai tại Việt Nam

Tên bài báo:Góp phần nghiên cứu vấn đề thiếu máu ở phụ nữ có thai tại Việt Nam

Tác giả:    Nguyễn Văn Nguyên, Phan Thu Anh, Vũ Triệu An, Đỗ Trần Phượng, Vũ Kim Biên

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1993    Số:    5            Trang:    14-19

Nghiên cứu trên 101 thai phụ (TP), trong đó 33 TP có thai từ 1-3 tháng (giai đoạn 1), 24 TP có thai từ 4-6 tháng (giai đoạn 2) và 44 TP có thai từ 7-9 tháng (giai đoạn 3). Hiện tượng giảm hồng cầu (HC)/đơn vị thể tích máu gặp ở cả 3 giai đoạn thai nghén, song giai đoạn 3 giảm nhiều nhất, do nguyên nhân tăng nước. Về chức phận cơ quan tạo huyết: không có ức chế giảm sinh, lượng bạch cầu và HC mạng đều ở phạm vi bình thường cả 3 giai đoạn. Về chất lượng hồng cầu: thể tích HC hơi nhỏ hơn bình thường, nồng độ và độ bão hoà Hb của HC giảm, có tình trạng thiếu máu nhược sắc. Về tỷ lệ và mức độ thiếu máu ở TP giai đoạn 3: 38,6% không thiếu máu, 29,6% thiếu máu sinh lý, 31,8% thiếu máu thật, mức độ thiếu máu nhược sắc rõ rệt hơn.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00704

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/