HIỆU QUẢ DI XA TOÀN BỘ HÀM RĂNG BẰNG MI – NI – VÍT: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG

HIỆU QUẢ DI XA TOÀN BỘ HÀM RĂNG BẰNG MI – NI – VÍT: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG
Nguyễn Thị Mai Phương1,, Nguyễn Thị Thu Phương2, Quách Thị Thúy Lan2
1 Bệnh viện E
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả di xa toàn hàm hàm trên và hàm dưới bằng mini vít từ các nghiên cứu trong 20 năm trở lại đây. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tổng quan hệ thống. Kết quả: Có 08 bài báo được đưa vào tổng quan hệ thống. Mini vít được sử dụng để di xa có đường kính 1,5mm – 2mm và chiều dài 6mm – 14mm ở hàm trên, đường kính 1,5m và chiều dài 6mm – 7,1mm ở hàm dưới. Lực di xa ở cả hai hàm là 200gram hoặc 300gram. Răng cửa hàm trên được kéo lùi 0,49mm đến 4,6mm (p<0,05 ở 4/6 tài liệu). Răng hàm lớn thứ nhất hàm trên di xa 1,29 mm đến 4mm (p<0,05 ở 5/6 tài liệu). Răng cửa hàm dưới được kéo lùi 1,69mm đến 3,2mm (p<0,05 ở 2/3 tài liệu). Răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới di xa 1,88mm đến 3,4mm (p<0,05 ở 2/3 tài liệu). Răng cửa nghiêng trong, trồi; răng hàm lớn thứ nhất nghiêng xa, lún ở cả hai hàm. Mặt phẳng cắn xoay ngược chiều kim đồng hồ khi di xa hàm trên và ngược chiều kim đồng hồ khi di xa hàm dưới. Môi trên lùi tối đa 2,5mm và môi dưới lùi tối đa 2,0mm khi di xa toàn bộ. Các kết quả đồng nhất về xu hướng chuyển động, không có kết quả đối nghịch, nhưng chưa có giá trị nhiều về mặt thống kê vì số lượng nghiên cứu ít. Kết luận: Mini vít được sử dụng hiệu quả để di xa toàn bộ hàm trên và hàm dưới. Sự kéo lùi răng cửa và di xa răng hàm lớn thứ nhất, được chứng minh khác biệt có ý nghĩa thống kê ở phần lớn các nghiên cứu. Các di chuyển nghiêng, lún hoặc trồi của các răng trên cung hàm, hướng xoay của mặt phẳng cắn cũng như mức độ cải thiện mô mềm khi di xa thể hiện một xu hướng chung ở tất cả các nghiên cứu nhưng ít nghiên cứu có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02818

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Trong điều trị chỉnh  nha,  có  nhiều phương pháp  để  tạo  khoảng.  Nhổ  răng,  cắt  kẽ,  nong hàm là những phương pháp phổ biến đã được sử dụng  từ  lâu.  Tuy  nhiên  trong  những  năm  gần đây, di xa toàn bộ hàm răng là một phương pháp điều trị đã được sử dụng nhằm hạn chế việc phải nhổ răng trong những ca sai lệch mức độ nhẹ tới trung bình.Các khí cụ kinh điển được sử dụng để di xa là khí cụ chức năng, chun liên hàm. Mặc dù có hiệu quả nhưng có cồng kềnh, bất tiện, khả năng thành  công  phụ  thuộc  lớn  vào  sự  hợp  tác  của bện nhân.Mini vít  đã  được  ứng  dụng  như  một  khí  cụ chỉnh nha từ nhiều thập kỷ nay1. Sự phát triển  của hệ thống mini vít  đã mở rộng giới hạn của điều trị nắn chỉnh răng mặt. Mini vít tạo ra neo chặn gần như tuyệt đối cho các di chuyển răng, tối ưu hóa kết quả điều trị, tăng khả năng tiên lượng.Hiệu quả di xa toàn bộ hàm  răng của mini vít  đã  được  chứng  minh  qua  một  số  nghiên cứu2,3.  Trong  quá  trình  tìm  kiếm  tài  liệu  trong nước và trên thế giới, chúng tôi chỉ tìm thấy một số đánh giá lẻ tẻ về vấn đề này. Vì thế chúng tôi thực hiện nghiên cứu  tổng quan hệ thống này với mục tiêu đánh giá hiệu quả  di xa toàn bộ hàm trên  và hàm dưới bằng mini vít

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/