HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT BỆNH MẠN TÍNH VÀ SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI THAM GIA DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ

HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT BỆNH MẠN TÍNH VÀ SỰ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI THAM GIA DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ
Cao Thị Ngọc Minh1,, Cao Văn Thịnh2, Vũ Thị Hoàng Lan
Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà của bệnh viện Lê Văn Thịnh trong việc kiểm soát bệnh mạn tính, tuân thủ điều trị trên người bệnh cao tuổi mắc bệnh mạn tính năm 2021-2022. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu. Kết quả: Nghiên cứu thực hiện trên 101 người cao tuổi đang điều trị bệnh mạn tính, tỷ lệ nữ chiếm 71% và có đến 65% người bệnh từ 70 tuổi trở lên. 90% người cao tuổi bị cao huyết áp, 40% mắc đái tháo đường và 47% có suy dãn tĩnh mạch. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dịch vụ CSSK tại nhà giúp cải thiện tình trạng lâm sàng của người bệnh giữa các lần chăm sóc sức khỏe tại nhà, cụ thể về tình trạng kiểm soát bệnh mạn tính giữa các lần chăm sóc sức khỏe tại nhà là 64(63%), 77(76%), 83(82%) tương ứng với lần 1, 2, 3 và có ý nghĩa thống kê với p=0,032. Ngoài ra, qua các lần chăm sóc sức khỏe tại nhà sự thay đổi về tuân thủ sử dụng thuốc có sự thay đổi tích cực và có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà có hiệu quả trong việc cải thiện và kiểm soát bệnh mãn tính, tăng sự tuân thủ điều trị của người bệnh cao tuổi. Tuy nhiên chưa làm thay đổi hành vi và lối sống như: hút thuốc là, uống rượu bia, thói quen ăn uống.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02939

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

Việc chăm sóc sức khỏe (CSSK) đối với người cao tuổi(NCT)hiện nay là rất quan trọng, đặc biệt đối với người bệnh cao tuổi đang điều trị các bệnh mạntính. Đối tượng này là những người cao tuổi có nguy cơ cao nếu không nhận được sự chăm sóc và theo dõi hợp lý. Chính vì vậy, dịch vụ CSSK tại nhà được triển khai nhằm cải thiện các vấn đề nêu trên, giúp người bệnh cao tuổi được chăm sóc và theo dõi một cách chủ động hơn. Để xác định hiệu quả can thiệp trong việc sử dụng dịch vụ CSSK tại nhà, ngoài các yếu tố như sự hài lòng của người bệnh, sự thay đổi về chất  lượng  cuộc  sống,..  thì  yếu  tố  quan  trọng chính là kết quả đánh giá lâm sàng tình trạng sức khỏe người tham giadịch vụ. Đối với người bệnh cao tuổi mắc các bệnh mạn tính, duy trì tái khám định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của Bác sĩ điều trị để xây dựng lối sống khỏe, lành mạnh là yếu tố quan trọng, đáng quan tâm. Trên cơ sở đó nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của dịch vụ CSSK tại nhà trong việc cải thiện,  kiểm  soát  bệnh  mạn  tính  và  tăng  tỷ  lệ tuân thủ điều trị của NCT sau khi tham gia sử dụng ít nhất 03 lần dịch vụ CSSK tại nhà ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TP. Thủ Đức.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/