Hiệu quả một số biện pháp can thiệp nâng cao năng lực giám sát và phòng chống dịch bệnh do vi rút ebola

Hiệu quả một số biện pháp can thiệp nâng cao năng lực giám sát và phòng chống dịch bệnh do vi rút ebola của các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế
Tác giả: Đặng Quang Tấn, Nguyễn Thuý Hoa, Trần Thanh Dương, Trần Đại Quang, Hoàng Văn Ngọc
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp có đối chứng được thực hiện năm 2016-2017 nhằm đánh giá hiệu quả các biện pháp can thiệp nâng cao năng lực giám sát và phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola của các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tại Việt Nam. Các biện pháp triển khai can thiệp bao gồm tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn về dịch tễ học bệnh do vi rút Ebola, kỹ năng giám sát, sàng lọc hành khách nghi ngờ lây nhiễm vi rút Ebola tại cửa khẩu và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút Ebola. Kết quả can thiệp cho thấy tỷ lệ các cán bộ kiểm dịch y tế tham gia tập huấn cao với trên 92%; Kiến thức cơ bản về dịch tễ học bệnh do vi rút Ebola, thái độ và thực hành phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola của cán bộ KDYT được cải thiện rõ rệt (p<0,05), trong đó hiệu quả can thiệp (HQCT) cao nhất trong nhóm can thiệp lần lượt là kiến thức đường lây truyền bệnh (HQCT=20%), thái độ về sự nguy hiểm của dịch bệnh Ebola (HQCT = 31,7%) và thực hành áp dụng đúng sơ đồ giám sát sàng lọc hành khách nghi ngờ lây nhiễm Ebola tại cửa khẩu (HQCT= 60,7%).

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/