KẾT QUẢ BAN ĐẦU CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ NHÓM TRIỆU CHỨNG SAU ĐI TIỂU Ở BỆNH NHÂN NAM GIỚI TRÊN 40 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

KẾT QUẢ BAN ĐẦU CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ NHÓM TRIỆU CHỨNG SAU ĐI TIỂU Ở BỆNH NHÂN NAM GIỚI TRÊN 40 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
Nguyễn Xuân Toàn1, Ngô Xuân Thái2, Tô Quốc Hãn2, Lê Trung Trực1, Trần Đoàn Thiên Bảo1, Lê Trường Giang1
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Triệu chứng đường tiết niệu dưới là vấn đề thường gặp và gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, ICS 2002 cũng đã xếp các triệu chứng sau đi tiểu thành nhóm riêng biệt. Các nghiên cứu về triệu chứng đường tiết niệu dưới nói chung và triệu chứng sau đi tiểu nói riêng ở Việt Nam chưa nhiều. Để mang lại kết quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh, các triệu chứng sau đi tiểu cần được quan tâm đúng mực.

Mục tiêu: Khảo sát các triệu chứng sau khi đi tiểu ở bệnh nhân nam giới trên 40 tuổi có triệu chứng đường tiết niệu dưới.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: đây là nghiên cứu mô tả loạt ca, tiến cứu. Có 384 trường hợp có triệu chứng đường tiết niệu dưới. BN được trả lời bảng câu hỏi triệu chứng và chất lượng cuộc sống. Biến số nghiên cứu chính là tỉ lệ triệu chứng tiểu không hết và nhỏ giọt sau đi tiểu. Các biến số nghiên cứu phụ là tỉ lệ các triệu chứng đường tiết niệu dưới, điểm chất lượng cuộc sống. Phân tích số liệu bằng STATA 14.

Kết quả: tỉ lệ triệu chứng tiểu không hết là 50%, triệu chứng nhỏ giọt sau đi tiểu là 39,6%. Triệu chứng tiểu đêm và tiểu nhiều lần được ghi nhận có tỉ lệ cao nhất là 60,7% và 62,5%. Các nhóm triệu chứng thường xuất hiện phối hợp với nhau. Triệu chứng tiểu không hết ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của 52,1% BN và 46,8 % BN đối với triệu chứng nhỏ giọt sau đi tiểu. Tập vật lý trị liệu cơ sàn chậu và mát xa niệu đạo tầng sinh môn có thể cải thiện triệu chứng nhỏ giọt sau đi tiểu.

Kết luận: Các triệu chứng sau đi tiểu chiếm tỉ lệ cao trong các triệu chứng đường tiết niệu dưới và xuất hiện phối hợp với các triệu chứng khác. Các triệu chứng này gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của khoảng một nửa bệnh nhân. Vật lý trị liệu tập cơ sàn chậu và mát xa niệu đạo tầng sinh môn là phương pháp không xâm lấn giúp giảm triệu chứng nhỏ giọt sau đi tiểu.

Theo định nghĩa của Hiệp hội tự chủ quốc tế (ICS), triệu chứng đường tiết niệu dưới (TCĐTND) bao gồm ba nhóm triệu chứng: chứa đựng, tống xuất, và nhóm triệu chứng sau khi đi tiểu(1). Một số nghiên cứu dịch tể học lớn đã cho thấy triệu chứng đường tiết niệu dưới là vấn đề thường gặp ở cả nam và nữ, lên đến 60% ở cả hai giới và do nhiều nguyên nhân gây ra ảnh hưởng cả về thể chất lẫn tinh thần(2). Nhìn chung, các nghiên cứu tiết niệu cho đến nay tập trung vào các triệu chứng tống xuất (ví dụ như tiểu ngắt quãng, tiểu yếu, tiểu rặn) hoặc các triệu chứng chứa đựng (ví dụ như tiểu gấp, tiểu nhiều lần,tiểu đêm), trong khi đó nhóm triệu chứng sau khi đi tiểu (bao gồm cảm giác tiểu không hết sau khi đi tiểu và tiểu nhỏ giọt sau khi đi tiểu) ít được chú ý đến.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2021.00091

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/