Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị các tổn thương võng mạc trên bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị các tổn thương võng mạc trên bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống.Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh hay gặp nhất trong nhóm bệnh tự miễn. Bệnh nổi bật với các tổn thương đa dạng ở nhiều cơ quan, nội tạng, tiến triển mạn tính trong nhiều năm, xen kẽ nhiều đợt kịch phát gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thậm chí dẫn đến tử vong.
Các biểu hiện tại mắt trong bệnh Lupus có thể đe dọa đến thị lực làm giảm chất lượng sống của bệnh nhân, đây cũng là dấu hiệu chỉ điểm của bệnh hệ thống đang ở giai đoạn tiến triển. Tại Việt Nam hiện chưa có công bố nào về những tổn thương tại mắt do quá trình bệnh lý của bệnh Lupus đặc biệt là các tổn thương đáy mắt. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị các tổn thương võng mạc trên bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống” nhằm hai mục tiêu sau:
1.     Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các tổn thương võng mạc trên bệnh nhân Lupus
2.     Đánh giá kết quả điều trị các tổn thương võng mạc trên bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống.
ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt nam về các tổn thương võng mạc do Lupus, đánh giá về các hình thái tổn thương võng mạc do Lupus, mức độ nặng của các tổn thương cũng như các nguy cơ làm mất thị lực của bệnh nhân. Từ đó đề xuất khám sàng lọc về mắt một cách hệ thống và định kỳ cho bệnh nhân để phát hiện sớm và điều trị kịp thời các tổn thương tại mắt do bệnh Lupus. Đánh giá kết quả điều trị các tổn thương VM từ đó đề xuất phác đồ điều trị cũng như lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng hình thái và mức độ tổn thương, góp phần bảo tồn chức năng thị giác cho bệnh nhân Lupus, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh cũng như làm giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.Việc làm sáng tỏ một phần cơ chế tổn thương, mối liên quan giữa những tổn thương nội tạng trong Lupus với các tổn thương tại mắt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp điều trị giữa các bác sỹ Nhãn khoa và các bác sỹ chuyên khoa Dị ứng- MDLS.
CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN
Luận án dài 153 trang, gồm các phần: Đặt vấn đề (2 trang), Chương 1: Tổng quan (40 trang), Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu (26 trang); Chương 3: Kết quả nghiên cứu (32 trang); Chương 4: Bàn luận (50 trang); Kết luận (3 trang); Kiến nghị (1 trang). Trong luận án có 42 bảng, 10 biểu đồ và 19 hình. Tài liệu tham khảo có 102 tài liệu (11 tài liệu tiếng Việt và 91 tài liệu tiếng Anh). 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/