KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN DUỖI VÙNG CỔ BÀN TAY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG GÂN DUỖI VÙNG CỔ BÀN TAY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
Pisith Thieng1,, Ngô Văn Toàn2, Nguyễn Mọc Sơn2
Đặt vấn đề: Chấn thương gân duỗi bàn tay không phải bệnh hiếm gặp, tuy nhiên kết quả điều trị còn kém. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương gân duỗi vùng cổ bàn tay tại bệnh viện Việt Đức, 2019-2020. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh trên 82 bệnh nhân chấn thương gân duỗi đơn thuần, bệnh nhân hẹn tái khám sau ít nhất 6 tháng và đánh giá kết quả theo tiêu chuẩn của Dargan. Kết quả:  Tỉ lệ nam giới (87,8%); tuổi trung bình là 36,0 tuổi, nguyên nhân chấn thương chính là tai nạn lao động và sinh hoạt (62,2% và 35,4%). Chấn thương tay trái (54,9%) và 1 gân (64,7%), tỉ lệ đứt gân hoàn toàn (91,4%); đứt gân bán phần (6,3%) và mất đoạn gân (2,3%). Tất cả được điều trị gân đứt bằng phương pháp khâu nối gân trực tiếp. Kết quả đạt tốt (71,8%) và khá (20,4%), trung bình (5,8%) và kém (1,9%). Chức năng gân duỗi tốt cao hơn ở nhóm tập phục hồi chức năng so với nhóm không tập. Kết luận: Phần lớn các tổn thương gân duỗi đơn thuần vùng cổ bàn tay có kết quả phẫu thuật tốt; kết quả kém hơn ở nhóm không tập PHCN.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02733

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Tổn thương gân duỗi bàn tay không phải là một  tổn  thương  hiếm  gặp  trong  số  các  tổn thương ở chi trên; hàng năm trên thế giới tổn thương  gân  duỗi  bàn  tay với  tỉ  lệ  khoảng  18 trường hợp trên100.000  dân1. Tổn hương gân duỗi  bàn  tay  đơn  thuần  hầu  như  không  ảnh hưởng  tới  tính  mạng  bệnh  nhân,  song  các  di chứng của nó lại rất nặng nề và làm cho người bệnh trở nên tàn phế, mất khả năng lao động và ảnh hưởng nhiều đến tâm lý người bệnh.Ở Việt Nam, do thói quen sinh hoạt và các dụng cụ trong lao động sản xuất, vết thương gân duỗivùngcổ  bàn  tay  thường gặp  hơn.  Tuy nhiên, sau quá trình điều trị, các di chứng  vết thương bàn tay là rất lớn. Để tổng hợp kết quả điểu trị nhằm cung cấp các thông tin cho các bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân, hạn chế các di chứng cho các bệnhnhân chấn thương gân duỗi cổ bàn tay. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tổn thương gân duỗi vùng cổ bàn tay tại bệnh viện Việt Đức, 2019-2020

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/