KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT DẠ DÀY BÁN PHẦN VỚI NỘI SOI HỖ TRỢ NẠO VÉT HẠCH D2 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY TIẾN TRIỂN

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT DẠ DÀY BÁN PHẦN VỚI NỘI SOI HỖ TRỢ NẠO VÉT HẠCH D2 ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY TIẾN TRIỂN
Vũ Ngọc Anh Tuấn*
TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Cắt dạ dày nạo vét hạch với phẫu thuật nội soi hỗ trợ điều trị ung thư dạ dày giai đoạn sớm đã được xem là một lựa chọn điều trị lý tưởng. Gần đây, có những báo cáo so sánh giữa phẫu thuật nội soi hỗ trợ và phẫu thuật mở điều trị ung thư dạ dày tiến triển cho kết quả tương đương về mặt ung thư học. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm kiểm nghiệm mức độ dễ dàng, an toàn và khả năng làm sạch ung thư bằng phẫu thuật cắt bán phần dạ dày nạo hạch mở rộng với nội soi hỗ trợ điều trị những ung thư dạ dày giai đoạn tiến.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân được phẫu thuật cắt bán phần dạ dày với nội soi hỗ trợ nạo hạch D2. Chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn lâm sàng và bệnh học theo hiệp hội ung thư thế giới (UICC) và hiệp hội ung thư Hoa Kỳ (AJCC) phiên bản lần thứ 7.
Kết quả: Từ 1/2009 đến 10/2015 có 87 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt dạ dày nạo hạch D2. Có 4(5%) u ờ thanh mạc (T1b), 8 (9 %) trường hợp u xâm lấn lớp cơ (T2), 35(40%) trường hợp xâm lấn lớp dưới thanh mạc (T3), và 40 (46%) trường hợp xâm lấn thanh mạc (T4a). Số hạch trung bình nạo được là 35 ± 11 (22 – 45). Mặt cắt trên u trung bình cách xa 6 ± 1 cm, 100% trường hợp mặt cắt trên và dưới u không có có tế bào ung thư. Không có trường hợp nào chuyển mổ mở. Thời gian phẫu thuật trung bình là 275 ± 44 phút (245 – 354), lượng máu mất trung bình là 85 ± 12 ml (30 – 500 ), và thời gian nằm viện sau phẫu thuật trung bình 7 ± 2 ngày. Có 11 trường hợp nhiễm trùng vết mổ và 1 trường hợp rò tụy nhẹ. Tỉ lệ sống sau 1 năm,2 năm, 3 năm, 4 năm và 5 năm là 100%, 89%, 67%, 60% và 36%..
Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày nạo hạch D2 có thể thực hiện an toàn và hiệu quả trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển. Bệnh nhân ít đau, thời gian hồi phục và nằm viện được rút ngắn. Thời gian sống thêm sau mổ khả quan.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00417

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/