Kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thuật tại Viện Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện TƯQĐ 108

Tên bài báo:Kết quả ứng dụng kỹ thuật vi phẫu thuật tại Viện Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện TƯQĐ 108

Tác giả:    Nguyễn Việt Tiến

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2007    Số:    2    Tập:    564    Trang:    22-26

Tóm tắt:    

Ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong nối chi đứt lìa ở 88 BN, chuyển ngón chân ghép phục hồi ngón tay ở 12 BN và chuyển vạt tự do ở 194 BN với 195 tổn khuyết (143 tổn khuyết phần mềm và 52 tổn khuyết xương) điều trị tại Viện Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Kết quả: tỷ lệ bàn tay, ngón tay sống sau nối là 88,28%. Về chức năng: 58,1% bàn tay, ngón tay có chức năng vận động, cảm giác gần như bình thường; 34,29% là có tác dụng, BN chấp nhận được. Tỷ lệ đạt kết quả gần như bình thường ở nhóm tổn thương đứt gọn là 78,57%, ở nhóm dập nát và giằng giật là 44,44%. Kết quả chuyển ngón chân ghép phục hồi ngón tay đạt tỷ lệ thành công 11/12. Phẫu thuật được chỉ định trong những trường hợp cụt ngón tay cái, cụt nhiều ngón tay dài. Sử dụng vạt ghép tự do trong điều trị tổn khuyết ở chi thể là phương pháp phục hồi hiện đại, được chỉ định trong những trường hợp tổn khuyết phức tạp, không có khả năng làm liền tổn thương bằng các phương pháp kinh điển hoặc sử dụng vạt cuống mạch liền.

MÃ TÀI LIỆU

 NTH.00891

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/