Khảo sát kiến thức và thái độ của các bệnh nhân vô sinh của các bệnh nhân tại Trung tâm

Luận văn Khảo sát kiến thức và thái độ của các bệnh nhân vô sinh của các bệnh nhân tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia – Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Cùng với sự gia tăng dân số trên toàn thế giới, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đã thực hiện rất tốt chương trình sinh đẻ có kế hoạch. Bên cạnh góp phần hạn chế sinh đẻ nhiều con thì vấn đề phòng và điều trị vô sinh cũng là một nội dung rất đáng được quan tâm, nhằm giúp cho những cặp vợ chồng vô sinh có cơ hội có con bằng biện pháp này hay biện pháp khác, nhằm góp phần đảm bảo hạnh phúc gia đình và sự phát triển hài hòa của xã hội. Đó là một nhiệm vụ không thể thiếu được trong các khoa Phụ sản của các bệnh viện và tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản.

MÃ TÀI LIỆU

 LUANVAN.2016.00091

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Trong những năm gần đây, tỷ lệ bệnh nhân vô sinh đến khám và điều trị tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia – Bệnh viện Phụ sản Trung ương chiếm số lượng khá cao, mỗi năm có khoảng 2000-3000 cặp vợ chồng đến khám lần đầu và có một tỷ lệ không nhỏ trong số họ đã được điều trị vô sinh.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ thì việc cung cấp kiến thức cho các bệnh nhân điều trị vô sinh kịp thời, đầy đủ và chính xác là một vấn đề quan trọng.Bên cạnh đó, khi được chẩn đoán vô sinh, thái độ của người bệnh cũng là một trong những yếu tố quyết định đến kết quả điều trị sau này. Vì vậy với mong muốn góp một phần nhỏ vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung và công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản nói riêng, chúng tôi tiến hành đề tài:“Khảo sát kiến thức và thái độ của các bệnh nhân vô sinh của các bệnh nhân tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia – Bệnh viện Phụ sản Trung ương” với hai mục tiêu sau:

1.Mô tả đặc điểm bệnh nhân hiếm muộn đến điều trị tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản – Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

2.Khảo sát kiến thức và thái độ của bệnh nhân đến điều trị tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản – Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………………………………. 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN …………………………………………………………………………… 2

1.1. Khái niệm về vô sinh……………………………………………………………………………….. 2

1.2. Các nguyên nhân gây vô sinh……………………………………………………………………. 2

1.2.1. Nguyên nhân vô sinh nam ……………………………………………………………………… 3

1.2.2. Nguyên nhân vô sinh nữ. ………………………………………………………………………. 6

1.3. Tình hình vô sinh trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay ……………………………. 10

1.3.1. Tình hình vô sinh trên thế giới ……………………………………………………………… 10

1.3.2. Tình hình vô sinh ở Việt Nam………………………………………………………………. 11

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………… 13

2.1. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………………………….. 13

2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn ……………………………………………………………………………. 13

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ ……………………………………………………………………………… 13

2.1.3. Cỡ mẫu nghiên cứu …………………………………………………………………………….. 13

2.2. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………………………… 13

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………….. 16

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu……………………………………………….. 16

3.1.1. Giới tính ……………………………………………………………………………………………. 16

3.1.2. Độ tuổi ………………………………………………………………………………………………. 17

3.1.3. Nơi sống ……………………………………………………………………………………………. 17

3.2. Đánh giá kiến thức của đối tượng nghiên cứu …………………………………………… 18

3.2.1. Đánh giá sự hiểu biết về thời gian xác định vô sinh, nguyên nhân gây vô sinh

và độ tuổi suy giảm khả năng sinh sản ở nữ giới của đối tượng nghiên cứu ………… 18

Thang Long University Library

3.2.2. Đánh giá sự hiểu biết về tác động của lối sống tới nguyên nhân gây vô sinh 19

3.3. Đánh giá thái độ của đối tượng nghiên cứu trong việc điều trị vô sinh …………. 22

3.3.1. Đánh giá thái độ của đối tượng nghiên cứu khi được chẩn đoán vô sinh ……. 22

3.3.2. Đánh giá thái độ của đối tượng nghiên cứu trong việc điều trị………………….. 23

3.3.2. Đánh giá sự hỗ trợ của các ban ngành trong việc điều trị vô sinh ……………… 25

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN ……………………………………………………………………………. 27

4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu……………………………………………….. 27

4.2. Đánh giá kiến thức của đối tượng nghiên cứu …………………………………………… 28

4.3. Đánh giá thái độ điều trị của bệnh nhân vô sinh ……………………………………….. 31

KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………… 33

KHUYẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………………. 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/