Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống lây nhiễm viêm gan B của sinh viên trường Đại học Y dược Hải Phòng, 2015

Khóa luận tốt nghiệp bác sĩ y học dự phòng Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống lây nhiễm viêm gan B của sinh viên trường Đại học Y dược Hải Phòng, 2015
Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 358 sinh viên trường Đại học Y dược Hải Phòng trong năm 2015 nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng lây nhiễm vi rút viêm gan B của sinh viên Y khoa hệ chính qui, từ đó có cơ sở giúp nâng cao năng lực cho sinh viên y khoa cũng như cho nhà trường. Kết quả nghiên cứu cho thấy đã có tỷ lệ rất cao sinh viên nắm được nguyên nhân viêm gan B (93,6%), từ 60,1% tới 83% sinh viên biết được hậu quả chính của viêm gan B là xơ gan, ung thư gan, viêm gan mạn, viêm gan cấp. Tỉ lệ sinh viên biết đường lây chính của viêm gan khá cao (từ 73,5% tới 94,1%). Đa số sinh viên (từ 62,5% tới 95,5%) đã biết cách phòng ngừa lây nhiễm HBV như tiêm vắc xin, an toàn truyền máu, không sử dụng chung bơm kim tiêm và đồ dùng cá nhân. Đã có 88,5% sinh viên có kiến thức về phòng lây nhiễm vi rút viêm gan B ở mức đạt. Đa số sinh viên không đồng ý với các quan điểm tiêu cực như xa lánh người bị nhiễm HBV, người bị HBV không có khả năng làm việc bình thường. Tỉ lệ sinh viên không mang đầy đủ bảo hộ cá nhân chiếm 82,8%, lí do là không có sẵn bảo hộ tại nơi thực tập.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00256

Giá :

 

Liên Hệ

00927.007.596

Viêm gan B (VGB) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở người do virus viêm gan B (hepatitis B virus: HBV) gây ra, một bệnh để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Đến nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh VGB.
Theo thống kê của WHO một phần ba dân số thế giới đã từng bị nhiễm HBV, khoảng 350 triệu người mang HBV mạn tính. Mỗi năm có khoảng 2 triệu người mang HBV mạn chết do hậu quả suy gan cấp, xơ gan, ung thư gan[34].
Tại Việt Nam, rất nhiều nghiên cứu về tần suất mắc bệnh VGB cho thấy Việt Nam ở vào vùng dịch lưu hành cao[7]. Theo số liệu điều tra của Bộ Y tế năm 2012, có khoảng 12 – 16 triệu người nhiễm HBV, trong đó tỉ lệ người có HBsAg trong cộng đồng từ 14 – 26%, tuỳ theo những nghiên cứu khác nhau và ở các nhóm dân cư địa lý khác nhau, số người nhiễm HBV mạn tính khoảng 10 triệu người.
Nhân viên y tế là lực lượng thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều yếu tố tác hại nghề nghiệp, đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường máu từ bệnh nhân, trong đó có VGB[17]. Theo báo cáo của WHO, hàng năm có khoảng 2 triệu NVYT phơi nhiễm với các yếu tố gây bệnh truyền nhiễm lây truyền qua đường máu tại nơi làm việc, trong số đó 2/3 là phơi nhiễm với HBV. Từ những phơi nhiễm này có thể dẫn đến 70.000 trường hợp mắc VGB hàng năm, 90% trong số đó là ở các nước đang phát triển (WHO, 2002)[35].
Sinh viên ngành y là nhóm đối tượng có nguy cơ cao do thường xuyên phải tiếp xúc với người bệnh và các dịch cơ thể của họ trong quá trình học lâm sàng. Nếu kiến thức, thái độ và thực hành phòng lây nhiễm HBV của sinh viên không đúng, không những ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân sinh viên mà còn ảnh hưởng đến việc lây truyền HBV giữa các bệnh nhân với nhau và có thể làm lây lan HBV trong cộng đồng thông qua công việc và nghề nghiệp2 Y tế. Mặt khác chính những NVYT tương lai này sẽ là nguồn cung cấp kiến thức đúng đắn cho cộng đồng, giúp mọi người thấy được sự nguy hiểm cũng như cách phòng tránh. Chính vì điều đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Kiến thức, thái độ, thực hành phòng lây nhiễm viêm gan B và một số yếu tố liên quan của sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 2015” nhằm các mục tiêu sau:
1. Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng lây nhiễm virus viêm gan B của sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng.
2. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành phòng lây nhiễm virus viêm gan B của sinh viên Trường Đại học Y dược Hải Phòng

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………….I
LỜI CẢM ƠN …………………………………………………………………………………….. II
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ……………………………………………………. III
DANH MỤC BẢNG……………………………………………………………………………. V
DANH MỤC HÌNH …………………………………………………………………………….VI
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Một số khái niệm……………………………………………………………………………. 3
1.2. Dịch tễ học virus VGB……………………………………………………………………. 3
1.3. Phương thức truyền virus VGB ……………………………………………………….. 5
1.4. Hậu quả lâu dài của viêm gan virus B ………………………………………………. 7
1.5. Dự phòng bệnh viêm gan virus B …………………………………………………….. 8
1.6. Tình hình nghiên cứu về kiến thức thái độ thực hành về viêm gan B trên
thế giới và Việt Nam …………………………………………………………………………… 10
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu …………………………………… 15
2.2. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………….. 15
2.3. Đạo đức nghiên cứu ……………………………………………………………………… 19
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thực trạng kiến thức thái độ phòng lây nhiễm VGB…………………………. 20
3.2. Một số yếu tố liên quan đến phòng lây nhiễm HBV của sinh viên ……… 31
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1. Thực trạng kiến thức thái độ phòng lây nhiễm HBV…………………………. 35
4.2. Một số yếu tố liên quan đến phòng lây nhiễm HBV của sinh viên ……… 44
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 49
1. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh viêm gan B của sinh viên …….. 49
2. Một số yếu tố liên quan đến phòng lây nhiễm HBV của sinh viên ………… 49
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………….. 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1: Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu ………………………………. 20
Bảng 3.2: Kiến thức về đường lầy truyền của HBV………………………………… 22
Bảng 3.3: Kiến thức về biện pháp phòng ngừa lây nhiễm HBV ……………….. 23
Bảng 3.4: Kiến thức về nguồn mang HBV …………………………………………….. 24
Bảng 3.5: Kiến thức về các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm
HBV………………………………………………………………………………………………….. 24
Bảng 3.6: Kiến thức về tiêm vaccin phòng HBV ……………………………………. 25
Bảng 3.7: Thái độ phòng lây nhiễm HBV ……………………………………………… 26
Bảng 3.8: Hành vi sử dụng chung vật sắc nhọn và dụng cụ cá nhân………….. 28
Bảng 3.9: Thực hành xét nghiệm và tiêm phòng HBV…………………………….. 29
Bảng 3.10: Lý do chưa tiêm vaccin phòng HBV…………………………………….. 29
Bảng 3.11: Thực hành phòng lây nhiễm HBV tại cơ sở thực tập………………. 30
Bảng 3.12: Liên quan giữa kiến thức phòng bệnh viêm gan B và các thông tin
chung của đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………… 31
Bảng 3.13: Liên quan giữa thái độ phòng bệnh viêm gan B và các thông tin
chung của đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………… 32
Bảng 3.14: Liên quan giữa kiến thức và thái độ phòng bệnh viêm gan B…… 33
Bảng 3.15: Liên quan giữa thực hành phòng bệnh viêm gan B và các thông tin
chung của đối tượng nghiên cứu…………………………………………………………… 33
Bảng 3.16: Liên quan giữa kiến thức và thực hành phòng bệnh viêm gan B. 34
Bảng 3.17: Liên quan giữa thái độ và thực hành phòng bệnh viêm gan B….. 34vi
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Bản đồ phân vùng dịch tễ viêm gan virus B trên Thế giới …………… 4
Biểu đồ 3.1: Kiến thức về nguyên nhân gây bệnh viêm gan B………………….. 21
Biểu đồ 3.2: Kiến thức về hậu quả nhiễm HBV ……………………………………… 21
Biểu đồ 3.3: Phân loại kiến thức phòng lây nhiễm HBV………………………….. 25
Biểu đồ 3.4: Phân loại thái độ phòng lây nhiễm HBV……………………………… 27
Biểu đồ 3.5: Phân loại về thực hành phòng lây nhiễm HBV…………………….. 3

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/