Kiến thức, thực hành tuân thủ điều trị tăng huyết áp của hội viên câu lạc bộ bệnh nhân tăng huyết áp bệnh viện Bạch Mai

Kiến thức, thực hành tuân thủ điều trị tăng huyết áp của hội viên câu lạc bộ bệnh nhân tăng huyết áp bệnh viện Bạch Mai
Knowledge and practices of patient adherence in a hypertension club at Bach Mai hospital, Hanoi
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức, Phạm Vân Anh, Hồ Thị Hiền
Tóm tắt:
Mô hình quản lý bệnh nhân tăng huyết áp tại câu lạc bộ (CLB) của bệnh viện là một mô hình mới tại Việt nam. Tuân thủ điều trị (TTĐT) của bệnh nhân là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới kiểm soát huyết áp, song thông tin này tại các CLB ở Việt Nam còn hạn chế. Nghiên cứu này nhằm mô tả kiến thức, thực hành TTĐT của hội viên CLB bệnh nhân tăng huyết áp tại bệnh viện Bạch Mai. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang thực hiện phỏng vấn 194 bệnh nhân tới khám tại CLB từ 5/6/2012- 14/6/2012, sử dụng bộ câu hỏi có cấu trúc. Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh nhân đạt kiến thức về chế độ ăn, tập luyện thể lực, dùng thuốc huyết áp là trên 90%. Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị THA chung là 85,6%, trong đó tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ dùng thuốc, tuân thủ thực hiện chế độ ăn nhạt và tuân thủ không hút thuốc lá lần lượt là 75,8%, 92,8% và 97,4%. Như vậy, mô hình câu lạc bộ có hiệu quả trong việc kiểm soát bệnh nhân TTĐT cao huyết áp và cần nhân rộng mô hình câu lạc bộ bệnh nhân tăng huyết áp tại cơ sở y tế.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/