LIỆT DÂY THẦN KINH VI NGHIÊN CỨU BỆNH HỌC LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ

LIỆT DÂY THẦN KINH VI NGHIÊN CỨU BỆNH HỌC LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ.Liệt dây thần kinh VI và cơ trực ngoài thường gặp nhất trong các liệt vận nhãn. Theo đa số các tác giả (Richards, Đajandas, Holmes, Von Noorden) bệnh lý này chiếm tỷ lệ từ 40 đến 43,9% trong tổng số các liệt vận nhãn.về bệnh học lâm sàng, chẩn đoán liệt dây thần kinh VI và cơ trực ngoài không mấy khó khăn vì các triệu chứng thường bộc lộ khá rõ ràng và điển hình kể từ hình thái Hệt đơn độc đến các hình thái liệt phôi hợp nhiều dây thần kinh sọ khác.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2007.00825

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Tuy nhiên về bệnh nguyên và bệnh sinh cho đến nay vẫn còn những vấn đề chưa xác định được. Tất cả các thống kê nghiên cứu của tác giả nước ngoài cũng như trong nước đều nhận thấy có khoảng từ 20 đến 30 % trường hợp không xác định được nguyên nhân mặc dầu đà vận dụng các phương pháp chẩn đoán hiện đại như chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp, chụp mạch nào, điện cơ ký …

Nguyên nhân gây liệt dây thần kinh VI và cơ trực ngoài ngày càng trở nên phức tạp. Bên cạnh những bệnh cãn đà trở thành kinh điển như khôi u, chấn thương sọ não, bệnh mạch máu, tiểu đường [28], ngày càng thây có nhiều nguyên nhân về ngoại khoa đo tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp làm cho tỷ lệ liệt dây thần kinh VI và cơ trực ngoài tăng cao và bệnh nguyên thêm phức tạp, từ đó việc chẩn đoán cũng như điều trị thêm khó khăn.

Các tác giả trên thế giới đã công bô’ khá nhiều công trình nghiên cứu về liệt dây thần kinh VI và cơ trực ngoài, trong đó có công trình của Richards B.N và cộng sự (1992) [89] tổng kết trên 4278 trường hợp liệt vận nhãn, đánh giá khá chi tiết về bệnh học, bệnh căn cũng như điều trị.

Trong hai thập kỷ vừa qua có những tác giả đã nghiên cứu về các phương pháp điều trị mới cả về nội khoa và ngoại khoa, trong đó đáng chú ý nhất là các công trình nghiên cứu của Alan Scott [92], của Metz [78] của Quah [85] về độc tố Botulinum A có nhiều triển vọng đối với liệt cơ trực ngoài ở thời kỳ đang chuyển biến. Còn về ngoại khoa, phẫu thuật cổ điển Hummelsheim (ra đời 1908) đã được phục hồi và cải tiến (O’ Connor, Berens, J. Francois…) để xử lý liệt trực ngoài ở giai đoạn ổn định.

Ở Việt Nam, nghiên cứu về liệt thần kinh VI và cơ trực ngoài không nhiều, mới chỉ có một sốcông trình của tác giả H.H.Tiến về liệt thần kinh VI trong une thư vòm họng [19] và u tiểu não trẻ em [20], về diều trị liệt nặng cơ trực ngoài bằng phẫu thuật di thực toàn bộ hai cơ trực đứng [23], [106].

Nãm 2(X)4 có báo cúo của tác giả Vũ Bích Thuỷ và Trần Thị Chu Quí về các đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị liệt dây thần kinh VI trong Hội nghị chuyên ngành Mắt nhưng cũng chỉ mới nêu lên một số kết quả bước đầu[6], ị 181.

Trên cơ sở thực tế những năm gần đây sô” lượng người bị liệt dây thần kinh VI và cơ trực ngoài tăng nhiều do các nguyên nhân khác nhau (đặc biệt là tai nạn giao thông, ung thư vòm họng) 19 ], chúng tôi thấy cần phải có một công trình nghiên cứu đầy đủ và có hệ thông hơn về liệt dây thần kinh VI và cơ trực ngoài.

Do vậy mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là :
1- Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng, bệnh căn, bệnh nguyên của liệt dây thần kinh VI.
2- Đánh giá kết quả điều trị tiêm độc tô” Botulinum A và phương pháp phẫu thuật Hummelsheim cải biên.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề xuất giải pháp điều trị và dự phòng có hiệu quả tích cực nhất.
MỤC LỤC
Trang
Đặt vấn đề 1
Chương 1 Tổng quan
1.1 Đặc điểm giải phẫu-sinh lí dây thần kinh VI và cơ trực ngoài 4
1.2 Các hình thái lâm sàng liệt dây thần kinh VI và cơ trực ngoài 19
1.3 Nguyên nhân gây liệt dây thần kinh VI và cơ trực ngoài 22
1.4 Các phương pháp điều trị liệt dây thần kinh VI và cơ trực ngoài 27
Chương 2 Đỗĩ tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1 Đối tượng nghiên cứu 35
2.2 Phương pháp nghiên cứu 36
2.3 Đạo đức trong nghiên cứu 52
Chương 3 Kết quả nghiên cứu
3.1 Đặc điểm bệnh nhân nghiến cứu 53
3.2 Các triệu chứng của lác liệt dây thần kinh VI 56
3.3 Các hình thái lâm sàng 59
3.4 Kết quả điều trị nhóm được tiêm và nhóm không được tiêm Botulinum
toxin A (BTA) 71
3.5 Kết quả điều trị phẫu thuật trong nhóm liệt giai đoạn ổn định 79
Chương 4 Bàn luận
4.1 về đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 87
4.2 về nguyôn nhân gây liệt dây thần kinh VI và đặc điểm lâm sàng 88
4.3 về kết quả điều trị liệt dây thần kinh VI 95
Kết luận 108
Kiến nghị 110
Đóng góp mới của luận án 111
Phụ lục
Tài liệu tham khảo
Bệnh án nghiến cứu
Tờ đồng thuận điều trị bằng Dysport
Danh mục các hình, biểu đồ, bảng
Danh sách bệnh nhân

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/