LUẬN VĂN BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA

LUẬN VĂN BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA

 1. Kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế và một số yếu tố ảnh hưởng đến báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa khu vực hoàng su phì, năm 2021
 2. Kiến thức, thái độ, hành vi và một số rào cản trong báo cáo sự cố y khoa của nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng bệnh viện Quận Thủ Đức năm 2017
 3. Kiến thức, thái độ, thực hành về báo cáo sự cố y khoa của nhân viên y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai năm 2021
 4. Kiến thức, thái độ, thực hành báo cáo sự cố y khoa của nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình năm 2020 và một số yếu tố ảnh hưởng
 5. Kiến thức, thái độ, thực hành báo cáo sự cố y khoa của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện đa khoa thành phố hà tĩnh năm 2022
 6. Thực trạng báo cáo sự cố y khoa và một số yếu tố ảnh hưởng tại trung tâm y tế huyện đức cơ, tỉnh gia lai năm 2020 2021
 7. Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành báo cáo sự cố y khoa của nhân viên y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện da liễu trung ương năm 2019
 8. Báo cáo sự cố y khoa của nhân viên y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện c đà nẵng năm 2021 – 2022
 9. Thực trạng báo cáo sự cố y khoa và một số yếu tố ảnh hưởng tại các khoa lâm sàng tại bệnh viện phụ sản hà nội năm 2017
 10. Báo cáo sự cố y khoa và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh an giang giai đoạn năm 2015 2020
 11. Thực trạng báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ giai đoạn 2019 2020
 12. Kiến thức, thái độ, thực hành bảo vệ cáo cáo sự cố y khoa của bác sỹ, điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện đa khoa khu vực củ chi, thành phố hồ chí minh năm 2020
 13. Nghiên cứu phân tích hành vi báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện từ dũ
 14. thực trạng quản lý sự cố y khoa tại bệnh viện nhi thái bình, năm 2020
 15. Nghiên cứu tình hình sự cố y khoa ở bệnh nhân và đánh giá kết quả can thiệp tại bệnh viện lê văn thịnh thành phố thủ đức năm 2021 2022
 16. Báo cáo sự cố y khoa và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện hữu nghị việt đức năm 2018
 17. Thực trạng báo cáo sự cố y khoa và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện 1a, thành phố hồ chí minh năm 2021
 18. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sự cố y khoa tại bệnh viện quận 2, thành phố hồ chí minh năm 2021
 19. Thực trạng báo cáo sự cố y khoa và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện hữu nghị việt nam cu ba đồng hới, năm 2019
 20. Thực trạng báo cáo sự cố y khoa và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí giai đoạn 2013 2019
 21. Sự cố y khoa được báo cáo tại bệnh viện thống nhất, thành phố hồ chí minh giai đoạn 2019 – 2021 và một số yếu tố ảnh hưởng

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/