Luận văn Kim luồn tĩnh mạch

Luận văn Kim luồn tĩnh mạch LH ZALO 0927.007.596

  1. Thực trạng tuân thủ quy trình đặt và chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại ba khoa hồi sức Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2014
  2. Báo cáo tốt nghiệp đại học Thực trạng tuân thủ quy trình đặt kim luồn tĩnh mạch của điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Trung Ương năm 2022
  3. Báo cáo tốt nghiệp đại học Thực trạng chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại biên của điều dưỡng trên Bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Hải Dương năm 2022
  4. Biến chứng liên quan đến lưu kim luồn tĩnh mạch ngoại vi ở trẻ sơ sinh tại khoa sơ sinh bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec times city năm 2022
  5. Tuân thủ quy trình tiêm và truyền tĩnh mạch qua đặt kim luồn của điều dưỡng tại bệnh viện nhi đồng cần thơ, năm 2017
  6. Tuân thủ qui trình đặt và chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi của điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại khoa lâm sàng của bệnh viện đa khoa trung tâm an giang năm 2021

 

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/