Một số đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng vụ dịch cúm A/H1N1/09 ở giai đoạn hậu đại dịch tại Quảng Ninh, 2013

Một số đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng vụ dịch cúm A/H1N1/09 ở giai đoạn hậu đại dịch tại Quảng Ninh, 2013
Tác giả: Trần Như Dương, Nguyễn Hải Tuấn, Ninh Văn Chủ, Vũ Đình Thiểm, Nguyễn Trần Hiển
Tóm tắt:
Từ ngày 28/01/2013 – 01/04/2013, một vụ dịch cúm A/H1N1/09 ở giai đoạn hậu đại dịch đã xảy ra tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Quảng Ninh đặt tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Áp dụng phương phááp dịch tễ học mô tả tiến cứu, nghiên cứu này nhằm mô tảả diễn biến và đặặc điểểm dịịch tễễ, lâm sàng của vụ dịch này. Kết quả cho thấy đây là một vụ dịch quy mô trung bình, khu trú, kéo dài 63 ngày với tổng số 138 ca mắc, không có tử vong. Kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với cúm A/H1N1/09 đại dịch có 8 trong 9 mẫu thu thập được của các bệnh đầu tiên. Ca bệnh được ghi nhận ở tất cả các khu trại và một bộ phận nhỏ cán bộ giáo viên, cán bộ trung tâm với tỷ lệ tấn công chung là 14%. Tỷ lệ tấn công trong nhóm học sinh là 15%. Tỷ lệ tấn công ở nhóm cán bộ giáo viên là 4,7%. Hầu hết các ca bệnh đều ở thể lâm sàng nhẹ và điển hình của cúm. Các triệu chứng lâm sàng chủ yếu là sốt trên 38,50C: 65,8%; đau họng: 96,7%; chảy nước mũi: 85,8%; ho khan: 88,3%. Một vài trường hợp có triệu chứng rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy (5%), buồn nôn (27,5%), nôn (5%). Thời gian hồi phục trung bình của bệnh nhân là 6,9 ±1,4 ngày (dao động từ 3 – 13 ngày). Những kết quả này cung cấp thông tin cho các nhà chuyên môn cũng như những nhà quản lý trong việc xác định ưu tiên trong chiến lược giám sát và phòng chống dịch cúm A/H1N1/09 ở giai đoạn hậu đại dịch.

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...