Nghiên cứu chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật và kết quả điểu trị u máu gan ở người lớn

Luận án Nghiên cứu chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật và kết quả điểu trị u máu gan ở người lớn.U máu gan là tăng sinh mạch máu lành tính hay gặp nhất của gan, chiếm tỷ lê từ 0,4% đến 20% trên siêu âm và mổ xác [26], [54], [84], [99], [139], [185], [194]. Chúng có nguồn gốc bẩm sinh, gặp ở tất cả các lứa tuổi và không có nguy cơ ung thư hóa [194]. Ở người trưởng thành, thường thấy u máu ở những bênh nhân trong đô tuổi từ 30 đến 60, với tuổi trung bình là 47 [56], [84].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2009.00915

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hiên nay, những tiến bô về kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh đã cho phép cải thiên đáng kể việc phát hiên các bênh lý gan mật, trong đó có các tổn thương dạng u của gan. U máu gan là lành tính và thường tiến triển rất chậm, do đó viêc chẩn đoán chính xác u máu gan là rất cần thiết với mục đích: phân biêt với các khối u ác tính của gan để tránh cho bênh nhân phải mổ hay hóa trị liêu không cần thiết và quyết định điều trị môt cách thích hợp.
Trên lâm sàng, chủ yếu gặp các u máu gan nhỏ thường không có triêu chứng và không phải điều trị. Môt số u máu gan lớn (đường kính trên 4 cm [16]) có thể gây ra các triêu chứng hay biến chứng [56], [182] và đây là những trường hợp cần phải xem xét chỉ định phẫu thuật thận trọng. Các phương pháp không phẫu thuật để điều trị u máu gan lớn có triêu chứng đã được sử dụng như nút mạch gan, tia xạ vùng, điều trị steroid hê thống hay interferon a-2a đều cho kết quả hạn chế. Cho đến nay phương pháp điều trị u máu gan triêt để nhất vẫn là phẫu thuật [135], [152], [170]. Tuy nhiên, chỉ định phẫu thuật hay phương pháp phẫu thuật vẫn còn chưa thống nhất. Môt số tác giả chỉ định phẫu thuật dựa trên kích thước của u máu gan kết hợp với vị trí giải phẫu của nó như u nằm ở bề mặt gan, ở phân thùy bên… để tránh biến chứng vỡ u do chấn thương [156], [180]. Trái lại, hầu hết các tác giả lại chỉ định phẫu thuật u máu gan vì hậu quả của nó, như u máu gây triêu chứng hay biến chứng, mà không dựa trên kích thước của u [56], [84], [113], [130], [152], [170], [182]. Hơn nữa, chỉ định phương pháp phẫu thuật cắt bỏ u máu gan cũng có những quan điểm khác nhau, nhiều tác giả chủ yếu chỉ định cắt gan [35], [54], [113], [152], [180], ngược lại, một số tác giả lại chỉ định bóc u là chính [22], [63], [98], [130]. Như vậy, vấn đề được đặt ra là: khi nào thì chỉ định mổ và nên sử dụng phương pháp phẫu thuật nào cho những trường hợp có u máu gan lớn?
Ở Việt Nam, nghiên cứu điều trị u máu gan còn chưa nhiều, chủ yếu là điều trị bằng phẫu thuật mở kinh điển [6] hay phẫu thuật nội soi [1], [2]. Do đó chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm 2 mục tiêu:
1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh u máu gan lớn ở người lớn.
2. Nghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị u máu gan lớn ở người lớn.
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng trong luận án Danh mục các biểu đổ Danh mục các hình ảnh ĐẶT VẤN ĐỂ 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3
1.1. Cơ sở giải phẫu 3
1.1.1. Hình thể ngoài của gan 3
1.1.2. Các khe của gan 4
1.1.3. Các mạch máu gan 5
1.1.4. Giải phẫu đường mật 6
1.1.5. Sự phân chia gan 7
1.2. Đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học u máu gan 10
1.2.1. U máu thể hang của gan 10
1.2.2. U máu mao mạch của gan 12
1.3. Các phương pháp chẩn đoán u máu gan 13
1.3.1. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh u máu gan 13
1.3.2. Sinh thiết và chọc hút tế bào chẩn đoán u máu gan 22
1.4. Các phương pháp điều trị u máu gan 24
1.4.1. Điểm lại các mốc lịch sử điều trị u máu gan 24
1.4.2. Điều trị u máu gan 27
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu . 39
2.1. Đối tượng nghiên cứu 39
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bênh nhân 39
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 39
2.2. Phương pháp nghiên cứu 39
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 39
2.2.2. Cỡ mẫu 40
2.2.3. Một số định nghĩa trong mô hình nghiên cứu 40
2.2.4. Các bước tiến hành nghiên cứu 41
2.2.5. Phương pháp thống kê toán học 52
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 53
3.1. Đặc điểm chung 53
3.1.1. Số bênh nhân nghiên cứu 53
3.1.2. Tuổi 53
3.1.3. Giới  54
3.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 55
3.2.1. Biểu hiên lâm sàng 55
3.2.2. Các xét nghiêm cận lâm sàng 56
3.2.3. Nguy cơ phẫu thuật 57
3.3. Chẩn đoán hình ảnh tổn thương u máu gan 58
3.3.1. Siêu âm 58
3.3.2. Chụp cắt lớp vi tính 61
3.3.3. Chụp cộng hưởng từ và chụp động mạch gan 64
3.4. Đặc điểm tổn thương u máu gan 66
3.4.1. Tổn thương trong mổ 66
3.4.2. Hình ảnh đại thể 69
3.4.3. Hình ảnh vi thể 70
3.5. Chỉ định điều trị phẫu thuật u máu gan 71
3.5.1. Chỉ định phẫu thuật 71
3.5.2. Chỉ định phương pháp phẫu thuật 72
3.6. Điều trị phẫu thuật u máu gan 73
3.6.1. Phương pháp phẫu thuật 73
3.6.2. Phương pháp cắt gan 73
3.6.3. Các thông số phẫu thuật 73
3.7. Kết quả phẫu thuật 76
3.7.1. Tai biến, biến chứng và tử vong 76
3.7.2. Thời gian nằm viên sau mổ 77
3.7.3. Đánh giá kết quả gần 78
3.7.4. Kết quả xa 78
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 80
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 80
4.1.1. Tỷ lê u máu gan và bênh nguyên 80
4.1.2. Đặc điểm về tuổi và giới 81
4.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 82
4.3. Chẩn đoán hình ảnh u máu gan 84
4.3.1. Siêu âm chẩn đoán u máu gan 84
4.3.2. Chụp cắt lớp vi tính chẩn đoán u máu gan 86
4.3.3. Chẩn đoán u máu gan bằng hình ảnh công hưởng từ 92
4.3.4. Chụp đông mạch gan chẩn đoán u máu gan 94
4.4.  Chỉ định điều trị phẫu thuật u máu gan 96
4.4.1. Chỉ định điều trị phẫu thuật 96
4.4.2. Chỉ định phương pháp phẫu thuật 106
4.5. Kết quả điều trị phẫu thuật u máu gan 113
4.5.1. Hình ảnh tổn thương của u máu gan trong mổ 113
4.5.2. Phương pháp cắt gan 115
4.5.3. Tai biến và biến chứng sau mổ 117
4.5.4. Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị u máu gan 118
KẾT LUẬN 121
DANH Mực CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cúu CỦA TÁC GIẢ
ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐEN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHự LựC 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/