NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SỌ MẶT Ở NHÓM NGƯỜI VIỆT 18 – 25 TUỔI TRÊN PHIM SỌ THẲNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SỌ MẶT Ở NHÓM NGƯỜI VIỆT 18 – 25 TUỔI TRÊN PHIM SỌ THẲNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Lê Nguyên Lâm1,, Nguyễn Thị Kim Trang
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đặc điểm khối xương mặt theo chiều dọc, ngang và hai bên trên X quang sọ thẳng ở một nhóm người Việt độ tuổi từ 18-25 của sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021-2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 85 phim sọ thẳng của sinh viên năm 1 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi là người Việt Nam. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Các chỉ số mô tả khối xương mặt theo chiều ngang: chiều rộng hàm dưới, chiều rộng mũi, chiều rộng mặt của nam lớn hơn nữ với trung bình khác biệt lần lượt là 4,4mm; 2,2mm; 6,6mm (p<0.05). Các chỉ số mô tả khối xương mặt theo chiều dọc: khoảng cách giữa điểm mào gà và răng cửa hàm trên, răng cửa hàm dưới và điểm giữa cằm của nam lớn hơn nữ với trung bình khác biệt lần lượt là 4,2mm; 4,8mm; 8,7mm (p<0.05). Kết luận: Các chỉ số mô tả kích thước theo chiều ngang, chiều dọc khối xương mặt và liên quan đến sự cân đối sọ mặt trên phim sọ mặt thẳng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nam và nữ (kích thước của nam lớn hơn kích thước của nữ).

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02829

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Nghiên cứu về nhân trắc đầu mặt là một vấn đề rất quan trọng vì đưa ra được những con số có  giá  trị  để  ứng  dụng  trong  các  ngành  nghề khác  nhau, đặc  biệt,  trong  lĩnh  vực  tạo  hình thẩm mỹ, điều trị các bất thường, bệnh lý, dị tật vùng  đầu  mặt1,2.  Đo  cephalometrics  là  phương pháp  tiêu  chuẩn  tái  tạo  hình  ảnh  sọ  mặt,  sử dụng X quang để đo đạc đầu sọ bằng các điểm mốc trên xương và mô mềm4,5,7. Lứa tuổitừ 18 đến 25 tuổi có sự phát triển ổn định về thể chất và  tinh  thần,  dễ  đạt  được  kết  quả  điều  trị  ổn định nhất về chức năng và thẩm mỹ2. Việt Nam hiện nay tuy đã có nghiên cứu về các chỉ số đầu mặt nhưng với quy mô nghiên cứu còn hạn chế về cỡ mẫu, vùng miền địa lý khác nhau, và đồng thời mỗi nghiên cứu chỉ khảo sát một số chỉ số đầu mặt chưa đầy đủ. Để giải quyết vấn đề này, chúng  tôi  tiến  hành  thực  hiện  nghiên  cứu  với mục tiêu xác định đặc điểm khối xương mặt theo chiều  dọc,  ngang  và  hai  bên  trên  X  quangsọ thẳng ở một nhóm người Việt độ tuổi từ 18-25 của sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021-2022 với 2 mục tiêu:1. So sánh nam nữ về các chỉ số mô tả kích thước theo chiều ngang trên  phim sọ thẳng.2. So sánh nam nữ về các chỉ số mô tả kích thước theo chiều dọc trên  phim sọ thẳng

Chi tiết bài viết
Từ khóa
phim sọ thẳng, phim đo sọ, X- quang

Tài liệu tham khảo
1. Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Phương, Võ Trương Như Ngọc và cộng sự (2016). Nghiên cứu một số chỉ số, số đo, kích thước đầu mặt trên phim sọ nghiêng từ xa ở một nhóm sinh viên người Việt tuổi từ 18-25 có khớp cắn bình thường. Tạp chí Y Học Việt Nam, Số CĐ – tập 466, 56-62.. 
2. Nguyễn Lê Hùng, Tống Minh Sơn, Nguyễn Văn Huy (2020). Tương quan mô cứng và mô mềm trên phim mặt nghiêng ở người dân tộc Kinh 18-25 tuổi. Tạp chí Y học Việt Nam, số 1&2 (487), 210-214 
3. Võ Trương Như Ngọc (2014), "Phân tích kết cấu đầu mặt và thẩm mỹ khuôn mặt" Nhà xuất bản y học, 28 – 29, 43 – 46. 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/