Nghiên cứu điều kiện làm việc, tình hình đau mỏi cơ xương và đề xuất giải pháp bảo vệ sức khỏe công nhân Nhà máy Cơ khí Giải Phóng – Hà Nội

Tên bài báo:Nghiên cứu điều kiện làm việc, tình hình đau mỏi cơ xương và đề xuất giải pháp bảo vệ sức khỏe công nhân Nhà máy Cơ khí Giải Phóng – Hà Nội

Tác giả:    Nguyễn Đức Trọng, Phan Hạnh Dung

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2006    Số:    1    Tập:    534    Trang:    76-80

Nghiên cứu trên 2 nhóm: nhóm nghiên cứu (NC) gồm 77 công nhân trực tiếp sản xuất của Nhà máy cơ khí Giải phóng và nhóm đối chứng (ĐC) gồm 50 nhân viên hành chính. Kết quả khảo sát môi trường làm việc: độ ẩm, tốc độ gió, nồng độ bụi, ánh sáng, tiếng ồn đều đạt tiêu chuẩn cho phép, còn nhiệt độ và hơi khí độ (CO2, CO, NOx) vượt tiêu chuẩn cho phép. Về đau mỏi cơ xương ở vị trí hay gặp: cổ, bả vai 2 bên, vai phải, lưng, thắt lưng, đầu gối 2 bên; mức độ đau mỏi có thể do ảnh hưởng của nghề nghiệp. Thời gian đau mỏi chủ yếu vào cuối/sau ca làm việc. Tần suất đau mỏi hàng ngày: vị trí 2 đầu gối chiếm tỷ lệ cao nhất (47,62%), đau mỏi vài lần/tuần ở gối trái cao nhất (28,58%). Các nguyên nhân gây đau mỏi: thao tác đơn điệu, tần số thao tác cao, tư thế lao động xấu, thời gian kéo dài, thay đổi thời tiết và một số nguyên nhân khác đã được phân tích.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00595

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/