Nghiên cứu thực trạng thời gian trả kết quả xét nghiệm cho người bệnh tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2016

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHO NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

KIÊN GIANG NAM 2016

CN. Hồ Tâm Đăng*, CN. Trần Thị Nghiêm, ĐD. Danh Yến.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Đã từ lâu, xét nghiệm có vai trò quan trọng trong chẩn đoán điều trị và chăm sóc người bệnh. Thiếu xét nghiệm, chẩn đoán trở nên thành mò mẫm, thiếu một chỗ dựa chính xác, các công trình nghiên cứu thiếu một cơ sở khoa học có giá tr ị, thiếu những yếu tố để chứng minh cụ thể hoặc bị hạn chế không thể phát tri ển được, chất lượng chẩn đoán và điều trị bị giảm và dễ có những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nhưng hiện nay, tại các bệnh viện hay các cơ sở y tế, người bệnh còn phải chờ đợi kéo dài mới có được kết quả xét nghiệm, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều mặt hoạt động của bệnh viện trong đó có chất lượng bệnh viện và sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang là một bệnh viện lớn trong tỉnh và khu vực miền Tây Nam bộ, việc nâng cao chất lượng, đảm bảo sự hài lòng người bệnh là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Tại đây, trung bình mỗi ngày có từ 1500 đến 2000 người bệnh đến khám chữa tại khoa Khám bệnh bình và số xét nghiệm được chỉ định trung bình trên 500 lượt.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế về nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, Bệnh viện đã có nhiều cải tiến quy trình khám chữa bệnh, trong đó có bộ phận xét nghiệm cận lâm sàng. Bệnh viện cũng đã lắp đặt hệ thống vận chuyển mẩu xét nghiệm tự động từ phòng xét nghiệm đến khu vực thực hiện kỹ thuật.

Tuy nhiên trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, vẫn còn nhiều phàn nàn khiếu nại về việc phải chờ lâu tại khu vực xét nghiệm. Để góp phần đo lường nguồn thông tin đầu ra của quá trình thực hiện xét nghiệm chúng tôi chọn đề tài
“Nghiên cứu thực trạng thời gian trả kết quả xét nghiệm cho người bệnh tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2016”.

MÃ TÀI LIỆU

 

Giá :

 

Liên Hệ

0915.558.890

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/