Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa hợp chất kháng acetylcholinesterase của một số loài trong họ Thạch tùng

Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa hợp chất kháng acetylcholinesterase của một số loài trong họ Thạch tùng.Bênh Alzheimer là một chứng suy giảm tri nhớ phổ biến nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ngươi lớn tuổi. Vì bênh không thể chữa khỏi, ngươi bênh cần được chăm sóc bởi ngươi thân. Đây quả thực là áp lực rất lớn về mặt xã hội, tâm lý, sức khỏe, kinh tế đối với cuộc sống của những ngươi trong gia đình. Do đó, bênh Alzheimer trở thành một thách thức lớn cho xã hội trong thế kỷ này [21] [95] [111].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2020.00040

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Alzheimer được xem như một triêu chứng của quá trình lão hoá mà đặc trưng của bênh là sự suy thoái trí nhớ và sự mất trí nhớ toàn bộ xảy ra khi bênh tiến triển. Những nghiên cứu về căn bênh đã xác định mối tương quan đáng kể giữa sự hiên diên của chất trung gian dẫn truyền thần kinh acetylcholin, vốn cần cho viêc hình thành và lưu giữ trí nhớ, với sự tiến triển của bênh Alzheimer. Acetylcholin tồn tạicàng lâu trong não thì các tế bào não có thể gợi nhắc trí nhớ càng lâu. Ngày nay, phương pháp hiêu quả nhất là sử dụng các chất có tác dụng ức chế acetylcholinesterase như tacrin, donepezil, galantamin và rivastigmin [33] [94] [112]. Huperzin A được chiết xuất từ cây Thạch tùng răng đã gây được rất nhiều chú ý bởi các công dụng của nó trong điều trị chứng bênh mất trí nhớ. Các nghiên cứu khoa học hiên đại đã chỉ ra rằng huperzin A có khả năng ức chế enzym acetylcholinesterase, loại enzym quan trọng trong quá trình gây ra bênh mất trí nhớ. Huperzin A đã được công nhận là một loại thuốc điều trị mất trí nhớ hiêu quả ở Trung Quốc và hiên nay đã được cục quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) công nhận là 1 loại thực phẩm chức năng cho các bênh nhân bị Alzheimer [9] [17]. Huperzin A đã được chứng minhbởi nhiều công trình nghiên cứu rằng nó có thể làm tăng khả năng ghi nhớ và lưu trữthông tin của não cũng như cải thiên sự sa sút về trí tuê của các bênh nhân ở Trung Quốc [35] [49] [136]. Huperzin A cũng có khả năng bảo vê khác như điều chỉnh tiền
chất beta-amyloid protein, qua đó chống lại sự oxi hóa, sự tự chết của tế bào thần kinh theo quá trình apoptosis, rối loạn chức năng của ti thể và có khả năng chống viêm nhiễm. Những khả năng bảo vê các tế bào thần kinh của huperzin A đã giúp ich rất nhiều cho các bênh nhân Alzheimer [57] [117] [124] [125].
Thạch tùng răng có tên khoa học là Huperzia serrata (Thunb. ex Murray) Trevis thuộc họ Thạch tùng (Lycopodiaceae). Trong y học cổ truyền Trung Quốc, Thạch tung được sử dụng để điều trị sưng phu nề tâm thần phân liêt [9]. Theo các tài liêu cổ, Thạch tung được sử dụng trong dân gian ở Viêt Nam dung để điều trị các tổn thương, nôn ra máu, trĩ, đinh nhọt, viêm da, và rắn cắn [2].2 Ở Trung Quốc, cùng với Huperzia serrata, các thực vật khác thuộc họ Lycopodiaceae có thể chứa hợp chất huperzin A như là Huperzia crispata (Ching) Ching, Huperzia miyoshiana (Makino) Ching và một số loài khác [67] [70]. Trong khi đó ở Viêt Nam, một số cây thuộc họ Lycopodiaceae cũng có thể là nguồn thực vật cung cấp các hợp chất tự nhiên theo hướng tác dụng sinh học cải thiên trí nhớ nhưHuperzia squarrosa (Forst.) Trevis (Râu rồng), Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. (Thạch tùng nghiên ) và nhiều loài khác. Thực tế hiên nay chưa có những đánh giá chi tiết và hoàn chỉnh về tác động ức chế enzym acetylcholinesterase và hàm lượng các thành phần Lycopodium alcaloid trong thực vật có thể chứa những hợp chất thuộcdạng này.
Với những lý do trên, đề tài: “Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa hợp chất kháng acetylcholinesterase của một số loài trong họ Thạch tùng” được thực hiên với những mục tiêu sau:
1. Nghiên cứu so sánh đặc điểm thực vật học của một số loài thuộc họ Thạch tùng (Lycopodiaceae).
2. Thử nghiêm in vitro sàng lọc tác dụng kháng acetylcholinesterase của cao chiết của một số loài Thạch tùng.
3. Phân lập một số hợp chất tự nhiên trong cây Râu rồng (Huperzia squarrosa (Forst.) Trevis.), Thạch tùng nghiên (Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.) và đánh giá tác dụng kháng acetylcholinesterase của các chất phân lập được.
4. Thiết lập chất chuẩn hợp chất kháng enzym acetylcholinesterase phân lập được.
5. Xây dựng phương pháp định lượng hợp chất có tác dụng kháng enzym acetylcholinesterase trong các loài Thạch tung bằng phương pháp điên di mao quản và HPLC.
6. Thử nghiêm in vivo tác dụng cải thiên tri nhớ của cao chiết alcaloid của loài Thạch tùng nghiên có trữ lượng lớn và tiềm năng

MUC LUC
DANH MỤC CHỮ VIÊT TẮT VÀ THUẬT NGỮ ANH VIỆT ……………………….. iii
DANH MỤC BẢNG……………………………………………………………………………………. iv
DANH MỤC HÌNH …………………………………………………………………………………….. vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ …………………………………………………………………………………. viii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ……………………………………………………………………………… viii
MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………………1
Chương 1. TỔNG QUAN ………………………………………………………………………….3
1.1. TỔNG QUAN VỀ THỰC VẬT HỌC ………………………………………………….3
1.2. TỔNG QUAN VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC …………………………………….7
1.3. CÁC PHƯƠNG CHIÊT XUẤT, PHÂN LẬP VÀ PHÁP PHÂN TÍCH
HUPERZIN A ………………………………………………………………………………………….18
1.4. THIÊT LẬP CHẤT ĐỐI CHIÊU……………………………………………………….20
1.5. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH ỨC CHÊ
ACETYLCHOLINESTERASE ………………………………………………………………….22
1.6. CÁC PHƯƠNG PHÁP THƯ NGHIỆM VỀ TRÍ NHƠ…………………………23
1.7. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HỌ THẠCH TÙNG …………………………25
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………27
2.1. THIÊT KÊ NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………27
2.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU………………………………………………………………27
2.2. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………..28
2.3. THƠI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU………………………………………..29
2.4. CƠ MÂU…………………………………………………………………………………………..29
2.5. XÁC ĐỊNH CÁC BIÊN SỐ…………………………………………………………………30
2.6. DUNG MÔI – HÓA CHẤT – TRANG THIÊT BỊ…………………………………..30
2.7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………………………………………31
Chương 3. KÊT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………………….51
3.1. KHẢO SÁT THỰC VẬT HỌC……………………………………………………………51
3.2. TÁC DỤNG ỨC CHÊ ACETYLCHOLINESTERASE IN VITRO CUA CÁC
LOÀI THẠCH TÙNG ………………………………………………………………………………58
3.3. NGHIÊN CỨU HÓA HỌC………………………………………………………………….61
3.4. THIÊT LẬP CHẤT ĐỐI CHIÊU……………………………………………………….82ii
3.5. XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG HUPERZIN A TRONG DƯỢC
LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CZE VÀ HPLC…………………………………………..88
3.6. NGHIÊN CỨU IN VIVO TÁC DỤNG CẢI THIỆN TRÍ NHƠ CUA THẠCH
TÙNG NGHIÊN …………………………………………………………………………………….104
Chương 4. BÀN LUẬN ……………………………………………………………………………106
4.1. VỀ MẶT THỰC VẬT HỌC………………………………………………………………106
4.2. VỀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHÊ ACETYLCHOLINESTERASE IN
VITRO CUA CÁC LOÀI THẠCH TÙNG …………………………………………………110
4.3. VỀ MẶT HÓA HỌC ………………………………………………………………………..112
4.4. VỀ MẶT THIÊT LẬP CHẤT ĐỐI CHIÊU …………………………………………119
4.5. VỀ MẶT XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG HUPERZIN A TRONG
DƯỢC LIỆU ………………………………………………………………………………………….121
4.6. VỀ MẶT THƯ TÁC DỤNG SINH HỌC…………………………………………….125
KÊT LUẬN……………………………………………………………………………………………….129
KIÊN NGHỊ ………………………………………………………………………………………………132
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MUC BẢNG
Bảng 2.1. Nguyên liêu nghiên cứu………………………………………………………………….29
Bảng 2.2. Thành phần một mẫu thử nghiêm theo phương pháp Ellman ………………32
Bảng 3.1. Đặc điểm hình thái khác nhau của các chi trong họ Thạch tùng…………..55
Bảng 3.2. Kết quả xác định độ ẩm cao chiết MeOH và hiêu suất chiết các dược liêu
…………………………………………………………………………………………………………………..58
Bảng 3.3. Kết quả tác động ức chế AChE của mẫu thử nghiêm………………………….59
Bảng 3.4. Kết quả phân tich sơ bộ thành phần hoá thực vật……………………………….61
Bảng 3.5. Kết quả so sánh 2 quy trình phân lập alcaloid……………………………………62
Bảng 3.6. Các phân đoạn của cột Diaion HP-20……………………………………………….64
Bảng 3.7. Các phân đoạn của cột sắc ký MeOH 100 % …………………………………….65
Bảng 3.8. Dữ liêu phổ 1H, 113C và DEPT của hợp chất 1 ………………………………….66
Bảng 3.9. Dữ liêu phổ 1H, 113C và DEPT của hợp chất 2 ………………………………….68
Bảng 3.10. Dữ liêu phổ 1H, 113C và DEPT của hợp chất 3 ………………………………..70
Bảng 3.11. Dữ liêu phổ 1H-NMR và 13C-NMR của hợp chất 4…………………………..72
Bảng 3.12. So sánh kết quả của PP1, PP2, PP3 ………………………………………………..73
Bảng 3.13. Dữ liêu phổ NMR của hợp chất 5…………………………………………………..77
Bảng 3.14. Dữ liêu phổ 1H-NMR và 13C-NMR của hợp chất 6…………………………..78
Bảng 3.15. Kết quả tác động ức chế AChE của các hợp chất phân lập được………..80
Bảng 3.16. Các phân đoạn của cột R-1 ……………………………………………………………81
Bảng 3.17. Các phân đoạn của cột R-2 ……………………………………………………………81
Bảng 3.18. Kết quả khảo sát hàm ẩm và nhiêt độ nóng chảy, độ tinh khiết………..82
Bảng 3.19. Bảng tóm tắt điều kiên sắc ký thích hợp kiểm tra độ tinh khiết sắc ký của
huperzin A…………………………………………………………………………………………………..83
Bảng 3.20. Kết quả xác định độ tinh khiết sắc ký (%) các nguyên liêu thiết lập CĐC
…………………………………………………………………………………………………………………..84
Bảng 3.21. Kết quả phân tich phương sai một yếu tố theo ANOVA……………………87
Bảng 3.22. Kiểm tra tính phù hợp hê thống và kết quả xác định hàm lượng huperzin
A tại 2 phòng thí nghiêm (n = 6)…………………………………………………………………….87
Bảng 3.23. Xác định giá trị công bố ……………………………………………………………….87
Bảng 3.24. Kết quả kiểm tra tinh phu hợp hê thống trên mẫu chuẩn …………………..92
Bảng 3.25. Kết quả kiểm tra tính phu hợp hê thống trên mẫu thử……………………….92v
Bảng 3.26. Kết quả độ lặp lại của phương pháp định lượng huperzin A trong Thạch
tung răng……………………………………………………………………………………………………..93
Bảng 3.27. Tương quan giữa nồng độ và tỉ lê diên tich đỉnh chuẩn hóa của huperzin
A………………………………………………………………………………………………………………..94
Bảng 3.28. Kết quả khảo sát độ đúng của phương pháp định lượng huperzin A …..95
Bảng 3.29. Kết quả khảo sát tính phù hợp hê thống trên mẫu chuẩn huperzin A ….97
Bảng 3.30. Kết quả khảo sát độ lặp lại của phương pháp định lượng huperzin A trong
Râu rồng ……………………………………………………………………………………………………..98
Bảng 3.31. Kết quả tinh toán hàm lượng huperzin A trong cây Râu rồng ……………99
Bảng 3.32. Tương quan nồng độ và diên tich đỉnh của huperzin A …………………….99
Bảng 3.33. Kết quả khảo sát độ đúng của phương pháp định lượng ………………….100
Bảng 3.34. Kết quả xác định hàm lượng huperzin A của 10 loài trong họ Thạch tùng
…………………………………………………………………………………………………………………103
Bảng 4.1. Các hê thống phân loại họ Thạch tung ……………………………………………1

DANH MUC HÌNH
Hình 1.1. Cấu trúc của bốn nhóm Lycopodium alcaloid………………………………………8
Hình 1.2. Cấu trúc của một số hợp chất alcaloid khung lycodin …………………………..8
Hình 1.3. Cấu trúc của một số hợp chất alcaloid khung lycopodin ……………………….9
Hình 1.4. Cấu trúc của một số hợp chất alcaloid khung fawcettimin …………………….9
Hình 1.5. Cấu trúc của một số Lycopodium alcaloid trong cây Thạch tung răng…..10
Hình 1.6. Cấu trúc của một số acid phenolic được phân lập từ loài Lycopodium
clavatum ……………………………………………………………………………………………………..11
Hình 1.7. Cấu trúc một số terpenoid được phân lập từ loài Lycopodium japonicum
…………………………………………………………………………………………………………………..11
Hình 1.8. Cấu trúc của một số flavonoid trong chi Lycopodium …………………………12
Hình 1.9. Cấu trúc của một số alcaloid trong cây Thạch tùng nghiên………………….14
Hình 1.10. Cấu trúc của huperzin A………………………………………………………………..15
Hình 3.1. Các loài Thạch tung nghiên cứu ………………………………………………………54
Hình 3.2. So sánh đặc điểm vi phẫu rễ của 3 loài thuộc 3 chi trong họ Thạch tùng 56
Hình 3.3. So sánh đặc điểm vi phẫu thân của 3 loài thuộc 3 chi trong họ Thạch tùng
…………………………………………………………………………………………………………………..57
Hình 3.4. So sánh đặc điểm vi phẫu lá của 3 loài thuộc 3 chi trong họ Thạch tùng58
Hình 3.5. Sắc ký đồ dịch chiết alcaloid từ quy trình 1 và quy trình 2 ………………….62
Hình 3.6. Sắc ký đồ các phân đoạn MeOH 100 % ……………………………………………64
Hình 3.7. Công thức cấu tạo của huperzin A ……………………………………………………67
Hình 3.8. Công thức cấu tạo của một số hợp chất khung cấu trúc Phlegmariurin B68
Hình 3.9. Công thức cấu tạo của hợp chất 2 (Lycosquarosin A)…………………………69
Hình 3.10. Các tương tác xa của hợp chất 2 (lycosquarosin A) ………………………….69
Hình 3.11. Công thức cấu tạo của acetylaposerratinin ………………………………………71
Hình 3.12. Công thức cấu tạo của huperzinin…………………………………………………..72
Hình 3.13. Sắc ký đồ các phân đoạn alcaloid …………………………………………………..75
Hình 3.14. Sắc ký đồ các phân đoạn cột Diaion ……………………………………………….75
Hình 3.15. Công thức cấu tạo của lycocernuin …………………………………………………76
Hình 3.16. Khung cấu trúc dihydrobenzofuran neolignan glycosid …………………….79
Hình 3.17. Cấu trúc hóa học và các tương tác của lycocernuasid A…………………….80
Hình 3.18. Sắc ký đồ các phân đoạn cột R-1 ……………………………………………………81vii
Hình 3.19. Sắc ký đồ HPLC của chất chuẩn huperzin A……………………………………83
Hình 3.20. Điên di đồ của mẫu thử khảo sát dung dịch đêm………………………………88
Hình 3.21. Điên di đồ của mẫu thử khảo sát nồng độ dung dịch đêm………………….88
Hình 3.22. Khảo sát nồng độ đêm đến (a) độ phân giải, (b) thơi gian dịch chuyển, (c)
thơi gian xuất hiên pic chuẩn nội ……………………………………………………………………89
Hình 3.23. Điên di đồ của mẫu thử khảo sát sự ảnh hưởng của pH …………………….89
Hình 3.24. Khảo sát pH theo độ phân giải (a) và theo cương độ dòng (b)……………90
Hình 3.25. Điên di đồ của mẫu thử khảo sát điên thế ………………………………………..90
Hình 3.26. Khảo sát điên thế theo (a) độ phân giải, (b) thơi gian dịch chuyển ……..90
Hình 3.27. Diên di đồ của mẫu thử khảo sát phương pháp chiết…………………………91
Hình 3.28. Điên di đồ mẫu thử chiết huperzin A trong Thạch tung răng bằng MeOH
lần thứ 4………………………………………………………………………………………………………91
Hình 3.29. Phổ UV huperzin A trong mẫu thử và mẫu chuẩn…………………………….92
Hình 3.30. Điên di đồ các mẫu trắng (a), chuẩn (b), thử (c), thử thêm chuẩn (d) ….93
Hình 3.31. Đồ thị tương quan giữa nồng độ và tỉ lê diên tich đỉnh chuẩn hóa của
huperzin A…………………………………………………………………………………………………..94
Hình 3.32. Sắc ký đồ mẫu thử và mẫu chuẩn khảo sát pha động MeOH – acid
phosphoric 0,1 % (18:82)………………………………………………………………………………96
Hình 3.33. Sắc ký đồcủa mẫu thử khảo sát dung môi chiết………………………………..96
Hình 3.34. Sắc ký đồ dịch chiết MeOH lần thứ 4 của mẫu thử …………………………..97
Hình 3.35. Sắc ký đồ của mẫu thử và mẫu chuẩn khảo sát tính chọn lọc……………..98
Hình 3.36. Đồ thị tương quan giữa nồng độ và diên tích pic của huperzin A ……….99
Hình 3.37. Sắc ký đồ của mẫu thử Huperzia phlegmaria…………………………………101
Hình 3.38. Sắc ký đồ của mẫu thử Huperzia carinata……………………………………..101
Hình 3.39. Sắc ký đồ của mẫu thử Huperzia fordii …………………………………………101
Hình 3.40. Sắc ký đồ của mẫu thử Huperzia tetrasticha ………………………………….102
Hình 3.41. Sắc ký đồ của mẫu thử Huperzia serrata……………………………………….102
Hình 3.42. Sắc ký đồ của mẫu thử Lycopodium complanatum………………………….102
Hình 3.43. Sắc ký đồ của mẫu thử Lycopodium clavatum………………………………..102
Hình 3.44. Sắc ký đồ của mẫu thử Lycopodium casuarinoides…………………………103
Hình 3.45. Sắc ký đồ của mẫu thử Lycopodiella cernua ………………………………….103
Hình 4.1. Công thức cấu tạo của huperzin A và huperzinin ……………………………..115
Hình 4.2. Công thức cấu tạo của lycosquarosin A và acetylaposerratinin ………….11

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/