Nghiên cứu viêm nhiễm tiềm tàng mô tuyến tiền liệt trên bệnh nhân phẫu thuật nôi soi u tăng sản lành tính tuyến tiền liệt

Luận án Nghiên cứu viêm nhiễm tiềm tàng mô tuyến tiền liệt trên bệnh nhân phẫu thuật nôi soi u tăng sản lành tính tuyến tiền liệt.Viêm TTL là một căn bênh đã được biết từ lâu, nhưng đây là một bênh lý phức tạp, đa dạng không chỉ về nguyên nhân sinh bênh, cơ chế sinh bênh mà còn cả về biểu hiên lâm sàng. Viêm TTL còn được cho là một căn bênh bí ẩn (enigmatic disease) như cách gọi của Nicckel [76]. Chính vì vậy mà sau một số phân loại không phù hợp, năm 1998 Nhóm nghiên cứu bênh viêm TTL quốc tế (International Prostatitis Collaborative Network) đưa ra được một phân loại có khả năng giải thích được sự phức tạp của viêm TTL. Theo phân loại này viêm TTL bao gồm viêm TTL cấp tính do vi khuẩn (loại I), viêm TTL mạn tính do vi khuẩn (loại II), viêm TTL mạn tính không do vi khuẩn (loại III) và viêm TTL không có triệu chứng hay còn gọi là viêm TTL tiềm tàng (loạiIV).

MÃ TÀI LIỆU

LA.2007.00851

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Trong 4 loại viêm TTL thì viêm TTL tiềm tàng là loại rất đáng lưu ý vì đây là thể bênh dễ bị bỏ qua do không có triêu chứng chủ quan của người bênh (Asymptomatic prostatitis). Đáng lưu ý hơn, nhiều báo cáo còn ghi nhận có sự tồn tại phổ biến của viêm TTL tiềm tàng phối hợp với tăng sản lành tính TTL. Năm 1968 Mac Neal thấy 44% tử thi có hình ảnh viêm mô tăng sản lành tính TTL, 1979 Kobnen và Drach cũng thấy tổ thương viêm này xuất hiên trên 98% bênh nhân mổ u tăng sản lành tính TTL[dẫn từ 75]. Năm 1999, Nicken thông báo trong một nhóm 80 bênh nhân cắt nội soi u tăng sản lành tính TTL, trong tiền sử và hiên tại đều không có triêu chứng viêm TTL, thì đã có tới 100% bênh nhân có tổn thương viêm, 44% bênh nhân có vi khuẩn mọc khi nuôi cấy mảnh cắt u tăng sản lành tính TTL[75]. Brett Carver (2003) báo cáo trong 227 bênh nhân u tăng sản lành tính TTL thì 73 bênh nhân (32,2%) có viêm TTL tiềm tàng [43], Simardi LH, Stancik I (2004) cũng công bố một tỷ lê lớn viêm TTL ở những bênh nhân có u tăng sản lành tính TTL [86],[87]. Mặt khác, trên lâm sàng nhiều tác giả cũng đã công bố những biến chứng nhiễm khuẩn sau mổ u tăng sản lành tính TTL, đặc biêt là nhiễm khuẩn máu vẫn còn là một nguy cơ đe doạ tính mạng người bênh. Magnus Grabe thấy vãng khuẩn huyết (bacteremia) thường hay gặp sau cắt nôi soi u tăng sản lành tính TTL, vãng khuẩn huyết xảy ra thoáng qua, trong điều kiên bênh nhân già yếu thì nó dễ phát triển thành nhiễm khuẩn huyết thực sự, tỷ lê nhiễm khuẩn huyết tăng lên rõ nét sau tuổi 75 và tăng tiếp tục tương ứng với tuổi [64][65],[66]. Ở nước ta, biến chứng nhiễm khuẩn sau mổ u tăng sản lành tính TTL cũng rất đáng lưu ý, tại bênh viên Việt Đức tỷ lê nhiễm khuẩn với những biểu hiên như sốt cao, rét run là 21%, cấy nước tiểu sau mổ có vi khuẩn là 10% [16]; tại Quân y viên 103, tỷ lê nhiễm khuẩn với những biểu hiên sốt sau mổ là 20,9% [34],[35].
Những kết quả trên đặt ra nhiều câu hỏi về tình trạng viêm nhiễm tiềm tàng TTL phối hợp với tăng sản lành tính TTL ở nước ta, ảnh hưởng của viêm nhiễm tiềm tàng TTL trong chẩn đoán và điều trị u tăng sản lành tính TTL, đặc biêt là nguy cơ biến chứng nhiễm khuẩn trong và sau phẫu thuật. Nguyễn Bửu Triều cho rằng vấn đề viêm TTL ở nước ta chưa được chú ý đúng mức, chưa có nhiều nghiên cứu về viêm TTL tiềm tàng đặc biêt là viêm TTL tiềm tàng trên những bênh nhân phẫu thuật u tăng sản lành tính TTL [31]. Để góp phần làm rõ thêm vấn đề trên chúng tôi tiến hành đề tài:
Nghiên cứu viêm nhiễm tiềm tàng tuyến tiền liệt trên bệnh nhân phẫu thuật nôi soi u tăng sản lành tính tuyến tiền liệt
Với 2 mục tiêu:
1. Mô tả môt số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm nhiễm tiềm tàng TTL trên bênh nhân phẫu thuật nôi soi u tăng sản lành tính TTL.
2. Phân tích môt số yếu tố nguy cơ của viêm nhiễm tiềm tàng TTL trong phẫu thuật nôi soi u tăng sản lành tính TTL.
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 6
1.1. Đại cương về tuyến tiền liệt 6
1.1.1. Một số nét về bào thai học tuyến tiền liệt 6
1.1.2. Sự giám sát nội tiết đối với sự sinh trưởng của tuyến tiền liệt 7
1.1.3. Giải phẫu học của tuyến tiền liệt 11
1.1.4. Mô học tuyến tiền liệt 13
1.1.4.2. Tế bào mô đệm 14
1.1.4.3. Các biến thể mô học 14
1.1.5. Một số đặc điểm sinh lý học tuyền tiền liệt 15
1.2. U tăng sản lành tính tuyến tiền liệt 18
1.2.1. Đại thể 18
1.2.2. Vi thể 18
1.2.3. Chẩn đoán u tăng sản lành tính tuyến tiền liệt 20
1.3. Viêm tuyến tiền liệt 28
1.3.1. Định nghĩa và phân loại viêm tuyến tiền liệt 28
1.3.2. Nguyên nhân viêm tuyến tiền liệt 29
1.3.3. Chẩn đoán viêm tuyến tiền liệt 30
CHƯƠNG 2: Đối TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúu 38
2.1. Đối tượng nghiên cứu: 38
2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân vào nghiên cứu: 38
2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân: 38
2.1.3. Cỡ mẫu nghiên cứu: 38
2.2. Phương pháp nghiên cứu: 39
2.2.1. Các nội dung nghiên cứu 39
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 40
2.3. Phương pháp thu thập và xử lý số liêu 49
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 50
3.1. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bênh nhân có vi khuẩn và có
viêm tiềm tàng mô tăng sản lành tính tuyến tiền liêt 51
3.1.1. Tuổi bênh nhân 51
3.1.2. Điểm triệu chứng tuyến tiền liêt (IPSS) 52
3.1.3. Dấu hiêu đau khi thăm khám tuyến tiền liêt qua trực tràng: 53
3.1.4. Can xi hoá tuyến tiền liêt: 54
3.1.5. Trọng lượng u tăng sản lành tính tuyến tiền liêt 54
3.1.6. Nồng độ kháng nguyên đặc hiêu tuyến tiền liêt (PSA): 56
3.1.7. Dịch đục trong mô TSLTTTL 57
3.1.8. Rửa bàng quang sau mổ: 58
3.1.9. Sử dụng kháng sinh 59
3.1.10. Biến chứng nhiễm khuẩn sau mổ 60
3.1.11. Trọng lượng u cắt ra, thời gian mổ và số lượng máu mất trong
mổ 60
3.1.12. Vi khuẩn mô tăng sản làh tính tuyến tiền liêt 58
3.1.13. Tổn thương mô bênh học của viêm mô tăng sản lành tính TTL68
3.2. Phân tích một số yếu tố nguy cơ của viêm nhiễm khuẩn tiềm tàng mô tăng
sản lành tính tuyến tiền liêt và một số yếu tố nguy cơ của biến chứng nhiễm khuẩn sau cắt nội soi u tăng sản lành tính tuyến tiền liêt 73
3.2.1. Một số yếu tố nguy cơ của viêm nhiễm khuẩn tiềm tàng mô tăng
sản lành tính tuyến tiền liêt 73
3.2.2. Một số yếu tố nguy cơ của biến chứng nhiễm khuẩn sau mổ…. 78
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 82
4.1. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm và có vi khuẩn tiềm tàng mô tăng sản lành tính tuyến tiền liêt, ý nghĩa của những đặc điểm này
như là những yếu tố nguy cơ của tình trạng viêm và có vi khuẩn tiềm tàng mô tăng sản lành tính tuyến tiền liệt 83
4.1.1. Tuổi bệnh nhân 86
4.1.2. Triệu chứng tuyến tiền liệt: 89
4.1.3. Các dấu hiệu đau khi thăm TTL bằng ngón tay qua trực tràng và
dịch đục trong mô TSLTTTL 91
4.1.4. Nồng đô kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) 95
4.1.5. Can xi hoá tuyến tiền liệt 99
4.1.6. Tổn thương mô bệnh học của viêm mô tăng sản lành tính TTL. 98
4.1.7. Vi khuẩn trong mô tăng sản lành tính tuyến tiền liệt 104
4.2. Nguy cơ biến chứng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật và môt số phương pháp phòng ngừa biến chứng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật cắt nôi soi u tăng sản
lành tính tuyến tiền liệt 109
KẾT LUẬN 116
KIẾN NGHI 118

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/