Những biến chứng và cách xử lý biến chứng trong dẫn lưu não thất – ổ bụng (nhân 668 trường hợp)

Những biến chứng và cách xử lý biến chứng trong dẫn lưu não thất – ổ bụng (nhân 668 trường hợp)

Nguyễn Quang Bài // Y học thực hành. – Năm 1999, tháng , số 9, chuyên đề , tập 371, tr. 16-18,

Tóm tắt:    

668 trường hợp mổ tại khoa Phẫu thuật Thần kinh Bệnh viện Saiunt-Paul trong 6 năm (1993-1998). Biến chứng hay gặp ở đầu ống đặt trong ổ bụng, nguyên nhân chủ yếu là do mạc nối lớn bám bịt đầu ống YLAJAT gặp 78,2%; UDWAJIA gặp 53%; C.LAPRAS gặp 35,5%, tại Viện gặp 33,33%. Tắc trong lòng ống dẫn thường do cục albumine, một số do tổ chức não hoặc máu cục. Tắc đầu ống nằm trong não thất cũng thường do váng albumine, tổ chức não, và đám rối màng mạch trong não thất bám bịt đầu ống. Việc xử lý biến chứng tùy vào nguyên nhân: gỡ dính, bơm thông ống, cắt bỏ mạc nối lớn, chuyển ống trong bụng sang vị trí khác.

MÃ TÀI LIỆU

NTH.00648

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...