Nuốt khó: Chẩn đoán và Quản lý lâm sàng ở người lớn và trẻ em 2e 2017

Nuốt khó: Chẩn đoán và Quản lý lâm sàng ở người lớn và trẻ em 2e 2017.Nhận tất cả thông tin bạn cần để tự tin quản lý chứng khó nuốt trong thực hành lâm sàng với tài liệu tham khảo: Nuốt khó: Quản lý lâm sàng ở người lớn và trẻ em, Phiên bản 2!
Nguồn tài nguyên dựa trên bằng chứng được tổ chức hợp lý này phản ánh những tiến bộ mới nhất của chứng khó nuốt theo cách dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng để giúp bạn làm chủ quá trình đánh giá lâm sàng và ra quyết định chẩn đoán. Cập nhật mới về những hiểu biết và nghiên cứu mới nhất cùng với thông tin mở rộng về việc nuốt khó ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ giúp bạn chuẩn bị cho những điều kiện mà bạn sẽ phải đối mặt trong môi trường lâm sàng. Thêm vào đó, các tình huống thực tế và các câu hỏi đánh giá chi tiết được xâu chuỗi trong cuốn sách sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng lý luận lâm sàng cần thiết cho sự thành công về mặt nghề nghiệp.

Năm Xuất bản:

      2017

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Các tính năng học tập thân thiện với người đọc trong suốt cuốn sách bao gồm đề cương chương, mục tiêu học tập và tóm tắt gạch đầu dòng ở cuối chương để giúp người đọc tập trung sự chú ý vào việc làm chủ nội dung quan trọng.
Lịch sử trường hợp trong suốt cuốn sách thúc đẩy tư duy phê phán trong các tình huống lâm sàng thực tế.
Câu hỏi tư duy phê phán giúp người đọc xác định sự hiểu biết của họ về nội dung và củng cố việc học.
Nhấn mạnh vào thực hành dựa trên bằng chứng chuẩn bị cho độc giả để hỗ trợ đúng đắn cho các quyết định chẩn đoán và điều trị của họ.
MỚI! Nội dung mở rộng về nuốt khó ở trẻ sơ sinh và trẻ em sẽ giúp người đọc tìm hiểu những hiểu biết cần thiết cho lĩnh vực thực hành đang phát triển này.
MỚI! Nội dung cập nhật và tài liệu tham khảo xuyên suốt phản ánh các nghiên cứu cập nhật nhất hiện nay.

TRÍCH DẪN Nuốt khó: Chẩn đoán và Quản lý lâm sàng ở người lớn và trẻ em 2e 2017
Dysphagia: Clinical Management in Adults and Children 2nd Edition
by Groher PhD, Michael E. (Author), Crary PhD F-ASHA, Michael A. (Author)
Hardcover: 352 pages
Publisher: Mosby; 2 edition (August 14, 2017)
Language: English

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/