PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN BÌNH LỤC – TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2021-2022

PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP THỰC HÀNH CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN BÌNH LỤC – TỈNH HÀ NAM NĂM HỌC 2021-2022
Lê Đình Luyến1,, Phạm Bích Diệp 1, Trần Kim Thanh 1, Đàm Thị Ngọc Anh1, Lê Thị Vũ Huyền1, Kim Bảo Giang1, Đỗ Thị Thanh Toàn1
1 Viện Đào tạo YHDP&YTCC Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Môn học Thực hành cộng đồng là môn học bắt buộc tại Trường Đại học Y Hà Nội, được tổ chức trong 1-2 tuần tại địa phương. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 232 sinh viên tham gia học thực địa nhằm mô tả phản hồi của sinh viên về quá trình học tập thực địa tại Bình Lục – Hà Nam và một số yếu tố liên quan trong năm học 2021-2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy phản hồi của sinh viên về quá trình học thực địa rất tích cực, với điểm thông báo rõ ràng về chi phí thấp nhất là 3,09 và điểm hỗ trợ của giảng viên kiêm nhiệm cao nhất là 3,49. Về chương trình học thực địa, sinh viên đánh giá rất cao nội dung, phương pháp tổ chức và giảng dạy và truyền thông giáo dục sức khoẻ, giá trị trong phát triển nghề nghiệp (điểm trung bình từ 3,11 – 3,26). Có mối liên quan giữa khối của sinh viên và phản hồi tốt về quá trình học thực địa (OR = 0,58, 95%CI = 0,32 – 0,97). Tiếp tục thực hiện chương trình học thực tế cộng đồng theo cách tổ chức dạy học đã triển khai và cân nhắc điều chỉnh tốt hơn về điều kiện sinh hoạt.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02841

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Môn học Thực hành cộng đồng là một môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục đối với sinh viên (SV) thuộc hệ bác sĩ Y học cổ truyền (YHCT), bác sĩ Y học dự phòng (YHDP), cử nhân Y tế công cộng (YTCC), cử nhân Dinh dưỡng (DD) hiện đang áp dụng tại Trường Đại học Y Hà Nội.1Môn học này mở ra những cơ hội cho SV tìm hiểu về cuộc sống và điều kiện sinh hoạt của người dân trong  cộng đồng;  phát hiện  những  vấn đề sức khỏe của cộng đồng; thực hiện điều tra,  thu thập  thông  tin  và  thực  hiện  một  số  hoạt  động truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.Theo  kế  hoạch  giảng  dạy  hàng  năm  tại Trường Đại học Y Hà Nội, SVnăm thứ3 hệ bác sĩ và năm 2 hệ cử nhân sẽ đi thực tế theo từng nhóm tại các Trạm Y tế xã tại Hà Namtrong01tuần để tìm hiểu về hoạt động của y tế tuyến cơ sở,  phát  hiện  các  vấn  đề  sức  khỏe  của  người dân.2Tuy  nhiên,  do  bùng  phát  của  đại  dịch Covid-19  trong  năm  2020  và  2021  nên  nhà trường đã điều chỉnh chương trình học thực địa để thích ứng vớibối cảnh Covid-19.3Năm 2020 SV  tự  về  địa  phương  mình  sinh  sống  trong  2 tuần để thu thập số liệu theo bộ câu hỏi đồng thời học tập các nội dung về Covid-19 cũng được lồng ghép vào chương trình.2Năm 2021 SV học bằng hình thức E-learning các nội dung lý thuyết được xây dựng từ các Bộ môn của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng.Năm 2022 dịch Covid-19 dần ổn định, hoạt động thực địa cộng đồng được nhà trường khôi phục. Theo đó SV thuộc hệ bác sĩ YHCT, bác sĩ YHDP, cử nhân YTCC và cử nhân DD chia thành 13 tổ đi thực địa tại 13 Trạm Y tế xã trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Lục -tỉnh Hà Nam. Sinh viên có 7 ngày sinh hoạt và học tập tại cộng đồng dưới sự hướng dẫn của các giảng viên nhà trường và giảng viên kiêm nhiệm tại địa phương.Do vậy, nghiêncứu được tiến hành để đánh giá phản hồi của SV về quá trình học thực địa cộng đồng sau 2 năm bị gián đoạn do Covid-19. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin giá trị cho Phòng Quản lý Đào tạo Đại học, Viện Đào tạo  Y  học  dự  phòng  và  Y  tế  công  cộng  trong quản  lý  chất  lượng  đào  tạo  môn  học  thực  tế cộng  đồng.  Với  những  lý  do  trên  nghiên  cứu được thực hiện với mục tiêu: “Mô tả phản hồi của sinh viên Đại học Y Hà Nội về quá trình học tập thực hành cộng đồng tại huyện Bình Lục -tỉnh Hà Nam và một số yếu tố liên quan năm học 2021-2022”.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/