Phân lập một số hợp chất taxoid từ lá Thông đỏ lá dài trồng ở Lâm Đồng, định hướng thiết lập chất đối chiếu

Tên đề tài luận án: “Phân lập một số hợp chất taxoid từ lá Thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana Zucc.) trồng ở Lâm Đồng, định hướng thiết lập chất đối chiếu”
Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc                 Mã số: 62720410
Họ và tên nghiên cứu sinh: Hứa Hoàng Oanh
Họ và tên người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Phương Dung
Tên cơ sở đào tạo: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
Thông đỏ lá dài là dược liệu quý đang được trồng ở Việt Nam để khai thác lá làm nguồn nguyên liệu cho thuốc điều trị ung thư. Sau thời gian tiến hành nghiên cứu về Thông đỏ lá dài trồng ở Lâm Đồng, đề tài đã có được một số kết quả mới như sau:
1. Hợp chất taxuspin D và taxchinin B lần đầu được công bố phân lập được từ lá Taxus wallichiana Zucc. Ngoài ra, các taxoid được phân lập trong luận án là những chất có tác dụng dược lý được quan tâm: Taxinin B, taxuspin D, taxuspin F và taxchinin B. Cụ thể: Hợp chất taxinin B có tác dụng chống kết tập tiểu cầu, taxuspin D và taxchinin B có khả năng chống lại sự đề kháng thuốc kháng ung thư,  taxuspin F có tác dụng ức chế các tế bào Hela. Bên cạnh đó, các hợp chất này còn có thể làm nguyên liệu tổng hợp paclitaxel và các dẫn xuất do tương đồng cấu trúc khung cơ bản. 
2. Thiết lập được 4 hợp chất taxoid làm chất đối chiếu: Taxinin B, 10-deacetyltaxinin B, taxuspin D, taxuspin F. Các chất đối chiếu là nguyên liệu cần thiết trong kiểm nghiệm dược liệu, góp phần kiểm tra, đánh giá chất lượng của dược liệu và các chế phẩm liên quan.
3. Xây dựng và thẩm định phương pháp RP-HPLC-PDA với cột C18 xác định đồng thời paclitaxel và 4 hợp chất taxoid: Taxinin B, 10-deacetyltaxinin B, taxuspin D, taxuspin F được phân lập từ T. wallichiana. 

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2020.00183

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/