RỐI LOẠN CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ ĐIỀU TRỊ

RỐI LOẠN CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ ĐIỀU TRỊ ( Acid-Base Disorders and Their Treatment)

Với những đóng góp chi tiết và nghiên cứu từ các chuyên gia trong sinh lý học về cân bằng acid-base bình thường trong cơ thể và quản lý tất cả các rối loạn acid-base, tài liệu tham khảo này cung cấp nhiều thông tin về sinh lý acid-base, rối loạn cân bằng acid-base, quản lý và điều trị các rối loạn trong thực hành lâm sàng.

Hướng dẫn này cung cấp một số lượng lớn các bảng biểu, tài liệu tham khảo, và hình ảnh để minh họa cho mối quan hệ giữa sinh lý học cơ bản và chẩn đoán rối loạn acid-base.

Một nguồn tham khảo độc đáo và cập nhật dành cho tất cả các bác sĩ lâm sàng, chuyên gia sinh lý học, sinh viên Y khoa, đặc biệt là những bác sĩ các chuyên nghành cấp cứu, nội tiết, hô hấp, thận tiết niệu,…

Đây là cuốn sách toàn diện nhất và cập nhật hàng đầu về lĩnh vực này.

Năm Xuất bản:

      2005

Giá bán:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

RỐI LOẠN CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ ĐIỀU TRỊ

TÓM TẮT

Acid-Base Disorders and Their Treatment

F. John Gennari, Horacio J. Adrogue, John H. Galla, Nicolaos Maddias

Hardcover: 880 pages

Publisher: Informa Healthcare;

1 edition (August 9, 2005)

Language: English

ISBN-10: 082475915X

ISBN-13: 978-0824759155

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/