Siêu âm Não Qua Thóp Tầm Soát Ở Trẻ Sơ Sinh

Siêu âm Não Qua Thóp Tầm Soát Ở Trẻ Sơ Sinh

BS.Nguyễn Công Quỳnh; Bộ môn khoa Chẩn đoán hình ảnh 

Trường BV DDHYD Huế

Xem thêm : Luận văn thạc sỹ y học

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/