SỔ TAY HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP

SỔ TAY HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP ( Handbook of Acute Coronary Syndromes )

Hội chứng mạch vành cấp [ACS] bao gồm nhồi máu cơ tim và đau thắt ngực không ổn định, nằm trong số những bệnh có tỷ lệ mắc cao nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới.

Sự phát triển nhanh chóng theo bề rộng và mật độ nghiên cứu về ACS cũng có nghĩa là rất khó khăn để giữ cho bạn luôn bắt kịp những kiến ​​thức mới này.

Công trình này tập hợp một nhóm các chuyên gia quốc tế để cung cấp một cuốn sổ tay ngắn gọn về sinh lý bệnh học, dịch tễ học, và điều trị của ACS. Các chương được tập trung vào hướng dẫn thực hành dựa trên bằng chứng, và sẽ cung cấp cho độc giả thông tin thực tế về chẩn đoán và quản lý bệnh nhân với hội chứng mạch vành cấp có hay không có ST chênh lên.

List Price:

$189.00 USD

Giá Việt Nam:

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

SỔ TAY HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP

GIỚI THIỆU

Handbook of Acute Coronary Syndromes

Eric Boersma, Deepak Bhatt, Marcus Flather

Hardcover: 200 pages

Publisher: Remedica Publishing;

1 edition (October 2003)

Language: English

ISBN-10: 190134665X

ISBN-13: 978-1901346657

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/