Kiến thức và thái độ của nhân viên y tế về sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng ngừa chuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam năm 2015

Kiến thức và thái độ của nhân viên y tế về sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng ngừa chuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam năm 2015
Knowledge and attitude of healthcare workers towards the use of personal protection in standard precautions in Quang Nam General Hospital in 2015
Tác giả: Hồ Thị Nhi Na, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Thành, Trần Trung Hiếu
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại các khoa Ngoại Tổng Hợp, Ngoại Chấn thương – chỉnh hình, Sản, Y học Nhiệt đới tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam năm 2015 nhằm tìm hiểu kiến thức, thái độ của nhân viên y tế về sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng ngừa chuẩn. Toàn bộ 120 NVYT của các khoa trên đã được phỏng vấn theo bộ câu hỏi có cấu trúc đã được thử nghiệm trước. Kết quả cho thấy: Kiến thức về phòng ngừa chuẩn và tỷ lệ có thái độ đúng của NVYT khá cao. Cụ thể có 80% nhân viên y tế có kiến thức đúng về sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, trong đó nhóm điều dưỡng/nữ hộ sinh, hộ lý là 81,8%, và nhóm bác sĩ là 71,4%. Trên 75% NVYT có thái độ tích cực đối với thực hành phòng hộ cá nhân trong phòng ngừa chuẩn. Phần lớn NVYT đều tiếp cận với nguồn truyền thông chủ yếu là tập huấn về phòng ngừa chuẩn (91,5%). Tuy nhiên đặt trong bối cảnh môi trường lâm sàng quá tải hiện nay, những yếu tố này kết hợp với việc kiểm tra định kỳ tại bệnh viện vẫn chưa đủ, vì các NVYT có thể còn gặp các khó khăn khác trong quá trình tuân thủ phòng hộ cá nhân trong phòng ngừa chuẩn. Bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam cần có các giải pháp như xây dựng chiến lược đa phương thức nhằm đạt được sự tuân thủ trong thực hành lâm sàng của NVYT về sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/