Tagged: Chì

Hiệu quả điều trị D-penicillaminở trẻ em ngộ độc chì tại bệnh viện Bạch Mai

Hiệu quả điều trị D-penicillaminở trẻ em ngộ độc chì tại bệnh viện Bạch Mai

Luận văn Hiệu quả điều trị D-penicillaminở trẻ em ngộ độc chì tại bệnh viện Bạch Mai.Trong các bệnh lý ngộ độc ở trẻ em thì ngộ độc chì đang là vấn đề thời...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/